Exkurze do Stáčírny minerálních vod

Počátkem března jsme v rámci výuky praktického zeměpisu absolvovali naučnou exkurzi do Stáčírny minerálních vod Mariánské Lázně. Pod vedením pana Dlugoše jsme měli možnost seznámit se detailně s provozem areálu, nahlédli jsme do laboratoří na odběr vzorků vody, viděli filtrační zařízení na odběr železa a manganu z vody, shlédli postup výroby PET lahví z prefabrikátů a pozorovali proces od čištění lahve, přes plnění a balení až po samotné skládání robotem na palety, určené k prodeji. Velmi nás překvapilo, jak moderně celý areál po rekonstrukci vypadá a jaká technologická zařízení zefektivňují celý výrobní proces.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Dlugošovi a všem zaměstnancům areálu za příležitost nahlédnout do provozu a možnost seznámit se, jak se využívá náš mariánskolázeňský poklad – přírodní zdroje minerálních vod.

žáci tercie GOAML