(zveřejněno 16. 5. 2022)

2. kolo přijímacího řízení – čtyřleté obory

Vedení školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté) 63-41-M/02 obchodní akademie.

Přihlášky je možné podat do školy od úterý 17. 5. 2022 do úterý 31. 5. 2022, vyhodnocení pořadí uchazečů proběhne na základě výsledků Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. Pokud uchazeč v 1. kole přijímacího řízení Jednotnou přijímací zkoušku nekonal – zúčastní se náhradní přijímací zkoušky v termínu 3. 6. 2022.

Více podrobností naleznete v sekci Kritéria přijímacího řízení (odkaz).

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejněno na webu školy 6. 6. 2022 v sekci Výsledky přijímacího řízení (odkaz).

Potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME.

Obory vzdělávání včetně kódů:

gymnázium (čtyřleté) 79-41-K/41
obchodní akademie 63-41-M/02

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na telefonních číslech: 354 624 166  nebo  739 322 369.


 

(zveřejněno 21. 3. 2022)

Úprava podmínek konání přijímacího řízení pro cizince přicházející z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023 (nástup od 1. 9. 2022)

 


(zveřejněno 13. 3. 2022)

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku v roce 2022 (odkaz)

 


(zveřejněno 22. 1. 2022)

Přehled základních informací o přijímacím řízení – DOD 21. 1. 2022 (odkaz)

 


(zveřejněno 11. 9. 2021)

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022. (odkaz)

Časový rozvrh písemných testů jednotné přijímací zkoušky stanovený MŠMT (odkaz)

uchazeči na čtyřleté obory

          Út 12. 4. 2022 (1. škola uvedená na přihlášce)

          St 13. 4. 2022 (2. škola uvedená na přihlášce)

uchazeči na osmiletý obor

          Út 19. 4. 2022 (1. škola uvedená na přihlášce)

          St 20. 4. 2022 (2. škola uvedená na přihlášce)

náhradní termín pro všechny obory

          Út 10. 5. 2022 (1. škola uvedená na přihlášce)

          St 11. 5. 2022 (2. škola uvedená na přihlášce)

Všem, kteří budou konat přijímací zkoušku, doporučujeme pro přípravu využít stránky MŠMT – přijímačky bez obav nebo je možné využít procvičování testů a úloh.

Všechny uchazeče budeme e-mailem o termínech a přesném časovém rozpisu včas informovat.

 


Informace k přijímacímu řízení 2022/2023 (nástup 1.9.2022) /odkaz MŠMT/

Přihlášku na školu je nutné dodat do úterý 1. března 2022. (odkaz: přihláška-formulář PDF; přihláška-formulář XLSX)
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů:

gymnázium (čtyřleté) 79-41-K/41
gymnázium (osmileté) 79-41-K/81
obchodní akademie 63-41-M/02

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 607 290 714 Mgr. Kříž, nebo sekretariát 354 624 166.