(zveřejněno 30. 6. 2021)

3. kolo přijímacího řízení – čtyřleté obory

Vedení školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté) 63-41-M/02 obchodní akademie.

Přihlášky je možné podat od středy 7. 7. 2021 do středy 28. 7. 2021 – na sekretariát školy, příp. datovou schránkou, podáním přepravní službě. Vyhodnocení pořadí uchazečů proběhne na základě výsledků Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. Pokud uchazeč v 1. kole přijímacího řízení Jednotnou přijímací zkoušku nekonal – zúčastní se náhradní přijímací zkoušky v termínu 2. 8. 2021.

Více podrobností naleznete v sekci Kritéria přijímacího řízení (odkaz).

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení bude zveřejněno na webu školy 3. 8. 2021 v sekci Výsledky přijímacího řízení (odkaz).

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na telefonních číslech: 354 624 166  nebo  739 322 369.

 


(zveřejněno 4. 6. 2021)

2. kolo přijímacího řízení – čtyřleté obory

Vedení školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté) 63-41-M/02 obchodní akademie.

Přihlášky je možné podat od pondělí 7. 6. 2021 do pátku 11. 6. 2021 – na sekretariát školy, vyhodnocení pořadí uchazečů proběhne na základě výsledků Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. Pokud uchazeč v 1. kole přijímacího řízení Jednotnou přijímací zkoušku nekonal – zúčastní se náhradní přijímací zkoušky v termínu 14. 6. 2021.

Více podrobností naleznete v sekci Kritéria přijímacího řízení (odkaz).

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejněno na webu školy 15. 6. 2021 v sekci Výsledky přijímacího řízení (odkaz).

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na telefonních číslech: 354 624 166  nebo  739 322 369.

 


(zveřejněno 21. 5. 2021)

Výsledky přijímacího řízení pro všechny obory naleznete zveřejněné v sekciVýsledky přijímacího řízení (odkaz)

 


(zveřejněno 10. 5. 2021)

Upřesňující informace MŠMT k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek a k tzv. zpětvzetí zápisového lístku

odkaz na úplné znění dokumentu MŠMT

 


(zveřejněno 28. 4. 2021)

Upřesňující informace ke konání přijímacích zkoušek v termínech 3. 5. – 6. 5. 2021

Pro uchazeče konající přijímací zkoušky v termínech 3. 5. – 6. 5. 2021 platí, že nemusí mít nutně po dobu přijímacích zkoušek a pobytu ve škole respirátor, ale že dostačuje chránit si dýchací cesty i zdravotnickou rouškou.

Pro uchazeče konající přijímací zkoušky v termínu 3. 5. – 4. 5. 2021 (čtyřleté obory) je dostačující potvrzení o testování na Covid-19 ze dne 27. 4. 2021.

Pro uchazeče konající přijímací zkoušky v termínu 5. 5. – 6. 5. 2021 (osmileté gymnázium) je dostačující potvrzení o testování na Covid-19 ze dne 29. 4. 2021.

 


(zveřejněno 17. 4. 2021)

Cermat (odkaz) – organizátor jednotné přijímací zkoušky na svém webu zpřístupnil dokument Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021 (odkaz) – aneb souhrn nejdůležitějších informací o jednotné přijímací zkoušce, které je dobré znát ještě před jejím konáním.

 


(zveřejněno 13. 4. 2021)

Informace k průběhu konání přijímacích zkoušek (odkaz)

Informace týkající se vstupu do školy a pohybu v ní, opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

 


(zveřejněno 10. 4. 2021)

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy pořádá na svém webu v sobotu 24. 4. 2021 přijímací zkoušky z matematiky pro uchazeče na střední školy nanečisto.

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto (odkaz)

 


(zveřejněno 11. 3. 2021)

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 – ZMĚNA v důsledku pandemické situace

Sdělení MŠMT, kterým se mění termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021. (odkaz)

uchazeči na čtyřleté obory

          Po 3. 5. 2021 (1. škola uvedená na přihlášce)

          Út 4. 5. 2021 (2. škola uvedená na přihlášce)

uchazeči na osmiletý obor

          St 5. 5. 2021 (1. škola uvedená na přihlášce)

          Čt 6. 5. 2021 (2. škola uvedená na přihlášce)

náhradní termín pro všechny obory

          St 2. 6. 2021 (1. škola uvedená na přihlášce)

          Čt 3. 6. 2021 (2. škola uvedená na přihlášce)

 


(zveřejněno 5. 1. 2021)

Přijímací zkoušky nanečisto

Omlouváme se všem zájemcům, ale avizované přijímací zkoušky nanečisto, které měly proběhnout 23. 1. 2021, se letos vzhledem k pandemickým omezením v ČR neuskuteční.

V sekci Uchazeč naleznete odkazy na vzorové přijímací testy pro individuální trénování k přijímacím zkouškám a také zde budou během tohoto týdne zveřejněny konkrétní informace a přihlašování se k přípravnému kurzu matematiky pro uchazeče z 9. ročníků.

 


(zveřejněno 3. 12. 2020)

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021. (odkaz)

uchazeči na čtyřleté obory

          Po 12. 4. 2021 (1. škola uvedená na přihlášce) změna viz výše

          Út 13. 4. 2021 (2. škola uvedená na přihlášce) změna viz výše

uchazeči na osmiletý obor

          St 14. 4. 2021 (1. škola uvedená na přihlášce) změna viz výše

          Čt 15. 4. 2021 (2. škola uvedená na přihlášce) změna viz výše

náhradní termín pro všechny obory

          St 12. 5. 2021 (1. škola uvedená na přihlášce) změna viz výše

          Čt 13. 5. 2021 (2. škola uvedená na přihlášce) změna viz výše

Všem, kteří budou konat přijímací zkoušku, doporučujeme pro přípravu využít stránky MŠMT – přijímačky bez obav nebo je možné využít procvičování testů a úloh

Všechny uchazeče budeme e-mailem o termínech a přesném časovém rozpisu včas informovat.

 


Informace k přijímacímu řízení 2021/2022 (nástup 1.9.2021) /odkaz MŠMT/

Přihlášku na školu je nutné dodat do pondělí 1. března 2021. (odkaz: přihláška-formulář PDF; přihláška-formulář XLSX)
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů:

gymnázium (čtyřleté) 79-41-K/41
gymnázium (osmileté) 79-41-K/81
obchodní akademie 63-41-M/02

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 607290714 Mgr. Kříž, nebo sekretariát 345624166

 


Prezentace o škole a přijímacím řízení ze Dne otevřených dveří