Přípravný kurz MATEMATIKY na přijímací zkoušky

Účastníci:

 

 

pouze žáci z 9. tříd, kteří podali alespoň 1 přihlášku na GOAML;

KAPACITA KURZU JE OMEZENÁ – v případě naplnění kurzu bude při zařazení do kurzu zohledněno pořadí GOAML na přihlášce ke studiu na SŠ (1. – 3. pozice)

Termín kurzu: každý pátek od 23. 2. 2024 – 5. 4. 2024
Počet lekcí: 6 dvouhodinových lekcí
Čas výuky: od 14:00 do 15:30
Místo: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o., Ruská 355/7, Mariánské Lázně
Pomůcky:

 

psací potřeby, sešit nebo blok na psaní, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko rovné, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr), přezůvky
Poplatek:

 

Účastníci hradí poplatek za kurz a poskytnuté studijní a doplňující materiály ve výši 700,- Kč (poplatek se hradí hotově na první hodině kurzu).
 • Přípravu a výuku povedou vyučující matematiky naší školy (Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o.), tak aby přesně naplnili požadavky jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
 • Žáci obdrží studijní a doplňující materiály

Termíny kurzu: pátky 23. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4. 2024

Pro přihlášení na kurz slouží odkaz na formulář níže.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE KURZU (přihlášení na kurz bude možné od 3. 1. 2024 do 31. 1. 2024)

Přihláška Vám bude potvrzena e-mailem a pro účast v kurzu je nutnou podmínkou podání alespoň jedné přihlášky na naší školu.

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z matematiky
 • záludné otázky, se kterými se nesetkáte při klasické výuce, ale jsou u přijímaček

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu
 • práce s geometrickými objekty

V případě jakýchkoliv dotazů pište na kurzmatematiky@goaml.cz