Přípravný kurz MATEMATIKY na přijímací zkoušky

Účastníci: pouze žáci z 9. tříd, kteří podali alespoň 1 přihlášku na GOAML
Termín kurzu: každý pátek od 21. 2. 2020 – 3. 4. 2020
Počet lekcí: 6 dvouhodinových lekcí
Čas výuky: od 14:00 do 15:30
Místo: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o., Ruská 355/7
Pomůcky: psací potřeby, sešit nebo blok na psaní, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko rovné, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr), přezůvky w
Cena kurzu: 600 Kč, platba v hotovosti při první lekci (21. 2. 2020), při neúčasti se peníze nevrací
 • Pro žáky, kteří se hlásí na 2 obory (tj. gymnázium čtyřleté a obchodní akademii) bude poskytnuta 50% sleva. (Kurz jej bude stát 300 Kč.).
 • Přípravu a výuku povedou vyučující matematiky naší školy (Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o.), tak aby přesně naplnili požadavky jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
 • Žáci budou rozděleni do skupin po 12 – 15 žácích, aby výuka probíhala co nejvíce efektivně.
 • Žáci obdrží studijní a doplňující materiály zdarma

Termíny kurzu (pátky mimo prázdnin): 21. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. 2020

Pro přihlášení na kurz prosím vyplňte formulář níže a to do 19.2.2020.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE KURZU

Přihláška Vám bude potvrzena e-mailem a pro účast v kurzu je nutnou podmínkou podání alespoň jedné přihlášky na naší školu.

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z matematiky
 • záludné otázky, se kterými se nesetkáte při klasické výuce, ale jsou u přijímaček

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu