Změna termínu Dne otevřených dveří

Vážení uchazeči, vážení rodiče, vážení příznivci školy,
i nadále trvá náš zájem umožnit Vám osobní prohlídku naší školy, avšak vzhledem k současným pandemickým opatřením a neustále se zhoršující situaci jsme se rozhodli přesunout avizovaný termín Dne otevřených dveří z pátku 3. prosince a soboty 4. prosince 2021 na: pátek 21.1. 2022 (14:00 – 18.00), sobota 22. 1. 2022 (8.30 – 12:00).
Budeme se těšit na setkání s Vámi u nás v lednu 2022,
GOAML

Psychosociální pomoc při katastrofách – přednáška s besedou

Vážení přátelé,

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o. Vás srdečně zve na setkání s kpt. PhDr. Michalem Černíkem, Ph.D., který pracuje jako psycholog Hasičského záchranného sboru ČR a působí v Karlovarském kraji. Při své práci se věnuje poskytování první psychické pomoci lidem zasaženým mimořádnými událostmi, krizové intervenci, psychologickému poradenství a psychoterapii. Aktivně se věnuje lektorské činnosti jak pro Hasičský záchranný sbor, tak pro jiné organizace (nestátní neziskové organizace, vysoké školy, psychoterapeutický výcvikový institut či další složky Integrovaného záchranného systému ČR). V současné době je předsedou České společnosti pro Gestalt psychoterapii. Je rovněž členem česko-německého přeshraničního koordinačního grémia pro poskytování psychosociální pomoci při mimořádných událostech.

Jeho přednáška s diskusí představí psychosociální krizovou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou např. povodně, tornáda či dopady pandemie. Z médií se v takových situacích často dozvídáme, že přímo v terénu pomáhají zasaženým lidem psychologové. Tyto informace jsou ale nepřesné, protože psychosociální krizová pomoc je široká mezioborová disciplína, která má pevně stanovené hodnoty, zásady i cíle a jejíž těžiště spočívá nejčastěji v sociální práci.

Pojďme se společně podívat na to, jak psychosociální krizová pomoc při katastrofách vypadá, jak se prolíná s psychologickou pomocí zasaženým, v jakém stávajícím právním rámci ČR je zasazená a jaká jsou specifika poskytování této pomoci v Karlovarském kraji.

Dovolí-li to aktuální epidemická situace, bude se přednáška s besedou konat v úterý 12. října 2021 od 16 do 18 hodin v budově Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o., a to dle všech platných hygienických opatření.

Budeme se na Vás těšit.

GOAML