Prázdniny a volné dny během školního roku

začátek školního roku 2021/22           St 1. 9. 2021

podzimní prázdniny           st, pá 27. a 29. 10. 2021

vánoční prázdniny           čt – ne 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

vyučování v roce 2022 začíná           po 3. 1. 2022 

pololetní prázdniny            4. 2. 2022

jarní prázdniny           po – ne 14. 3. – 20. 3. 2022

velikonoční prázdniny           čt 14. 4. 2022

hlavní prázdniny           pá – st 1. 7. – 31. 8. 2022

začátek školního roku 2022/23           čt 1. 9. 2022


Termíny vydání vysvědčení

vysvědčení za 1. pololetí           po 31. 1. 2022

vysvědčení pro maturitní třídy            29. 4. 2022

vysvědčení za 2. pololetí           čt 30. 6. 2022


Třídní schůzky

třídní schůzky nastupujících ročníků (1. A, 1. C, 1. OA)           út 14. 9. 2021 16:00 

třídní schůzky v 1. pololetí           čt 11. 11. 2021 17:00 – 19:00 

třídní schůzky ve 2. pololetí           út 12. 4. 2022 17:00 – 19:00


Den otevřených dveří

3. 12. 2021 14:00 – 18:00

so 4. 12. 2021 8:30 – 12:00


Termíny zkoušek

přijímací zkoušky

přijímací zkoušky NANEČISTO           so 29. 1. 2022 8:30

přijímací zkoušky           

út, st 12., 13. 4. 2022 (čtyřleté obory)

út, st 19., 20. 4. 2022 (osmileté gymnázium)

út, st 10., 11. 5. 2022 (náhradní termíny pro všechny obory)

maturitní zkoušky

podzimní termín

testy a písemné práce společné (státní) části MZ           st, čt 1. – 2. 9. 2021
(spádová škola ISŠ Cheb)

písemná práce profilové části MZ (POC)            3. 9. 2021  8:30  uč. 321

ústní zkoušky společné a profilové části MZ           po 6. 9. 2021 13:00  uč. 119

jarní termín

písemná práce MZ ČJ           11. 4. 2022

písemná práce MZ AJ           12. 4. 2022

písemná práce MZ NJ, RJ     13. 4. 2022

didaktické testy společné (státní) části MZ           po – pá 2. 5. – 6. 5. 2022

přípravný termín pro maturanty           po – pá 9. – 13. 5. 2022

písemná práce profilové části MZ (POC) od 8:00            st, čt 27. a 28. 4. 2022

písemná práce profilové části MZ (matematika) 10:00           čt 28. 4. 2022

praktická zkouška profilové části MZ (informatika)            čt 28. 4. 2022

ústní maturitní zkoušky           po – pá 16. – 20. 5. 2022


Praxe obchodní akademie a prezentace školy

Praxe 2. OA souvislá           po – pá 16. – 20. 5. 2022

Praxe 3. OA (pravidelná – každý lichý týden)           čt 8:00 – 14:00 (16/9/21 – 16/6/22)

Výstavy škol (Burzy) ISŠ Cheb           30. 9. 2021

          Tachov           listopad 2021


Další termíny aktivit organizovaných školou

Adaptační kurzy (1. OA, 1. C, 1. A)           út – pá 7. – 10. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku 1. A, 1. C, 1. OA           čt 16. 9. 2021 16:00

Slavnostní zakončení studia maturantů           čt 26. 5. 2022 16:00

Projektový týden pro žáky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A             čt – st 16. – 22. 12. 2021

Oborové dny – 6.A, 2.C, 2. OA, 7.A, 3.C, 3.OA, 8.A, 4.C, 4.OA – exkurze dle rozdělení ze šk. roku 20/21          po – út 6. – 7. 9. 2021

Oborové dny 1.C, 5.A, 2.C, 6.A, 2. OA, 3.C, 7.A, 3. OA (dle projektu iKAP2 GOAML)

          dvouhodinové bloky           út 19. 10. 2021;           čt 18. 11. 2021;           po 31. 1. 2022;           čt 24. 2. 2022

          exkurze           čt, pá 21. – 22. 4. 2022

*LVK pro 2. A (Špičák)           ne – pá 23. 1. – 28. 1. 2022 / 30. 1. – 4. 2. 2022

*LVK pro první ročníky (Klínovec)           ne – pá 20. 3. – 25. 3. 2022

*LVK pro druhé, třetí ročníky (?)

*Turistický kurz 7. A, 3. C          po – pá 20. 6. – 24. 6. 2022

*Turistický kurz 8. A, 4. C           po – pá 13. 9. – 17. 9. 2021

*Exkurze Salzburg           čt, pá 21., 22. 10. 2021

*Exkurze Bad Homburg         po – čt 13. 6. – 16. 6. 2022

*Veletrhy FIF Plzeň           prosinec 2021

          Sokolov           únor 2022

          Praha           březen 2022

*Den s třídním učitelem út 28. 6. 2022

* poznámka: AKCE mohou být zrušeny dle aktuální situace

v z. Mgr. Klára Tesařová

ředitel školy

V Mariánských Lázních 19.08.2021