Stránka obsahuje kontaktní informace pracovníků školy pověřených poskytováním poradenských služeb.


Vyberte konkrétní položku z nabídky v sekci Školní poradenské pracoviště.


Pro potřeby žáků je ve škole zřízena také SCHRÁNKA DŮVĚRY – umístěná na zadním schodišti v mezipatře mezi druhým a třetím patrem. Schránka důvěry přijímá podněty anonymně, pokud chcete znát řešení Vašeho podnětu, získat zpětnou vazbu, uveďte do Vašeho sdělení i např. e-mailový kontakt, na kterém s Vámi může škola komunikovat.  Abychom mohli Vaše podněty efektivně řešit, je potřeba psát sdělení konkrétně, adresně.

Případně se můžete obrátit na kteréhokoli vyučujícího, ke kterému cítíte důvěru, osobně – mimo schránku důvěry. Nebo využijte služeb Školního poradenského pracoviště – kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce.
   

Ministerstvo vnitra ČR radí, jak se chovat bezpečně na sociálních sítích (odkaz)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Chebu (odkaz)
Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov (odkaz)
https://www.linkaztracenedite.cz/

https://www.terap.io/

https://www.rodicovskalinka.cz/

https://www.socialniklinika.cz/
https://sdilenerodicovstvi.cz/
  

https://deti.ochrance.cz/