(zveřejněno: 6. 6. 2022)

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo 2022


Přijatí uchazeči a pořadí dle dosažených bodových skóre

79–41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
63–41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE      přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení

 

Pokud budete potřebovat poradit s podáním odvolání se proti rozhodnutí – kontaktujte nás na telefonních číslech:

354 624 166   nebo   739 322 369   –   Stanislava Blovská (sekretariát školy)

607 290 714   –   Mgr. Bořivoj Kříž


 

(zveřejněno: 2. 5. 2022)

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo 2022


Přijatí uchazeči a pořadí dle dosažených bodových skóre

79–41-K/81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
79–41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
63–41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE     přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení

 

Pokud budete potřebovat poradit s podáním odvolání se proti rozhodnutí – kontaktujte nás na telefonních číslech:

354 624 166   nebo   739 322 369   –   Stanislava Blovská (sekretariát školy)

607 290 714   –   Mgr. Bořivoj Kříž


 

Pro přijaté uchazeče zveřejňujeme vzory vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:

(jedná se pouze o vzor, vyplňte prosím správně aktuální školní rok a datum)

GYMNÁZIUM (osmileté)
GYMNÁZIUM  (čtyřleté)
OBCHODNÍ AKADEMIE

 

 

 

 

 

 

Zápisový lístek vydává na základě žádosti zákonného zástupce uchazeče základní škola, kterou žák navštěvuje.