Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo 2020


Přijatí uchazeči a pořadí dle dosažených bodových skóre

79–41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) přijatí uchazeči
63–41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE     přijatí uchazeči


Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo 2020


Přijatí uchazeči a pořadí dle dosažených bodových skóre

79–41-K/81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
79–41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
63–41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE     přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení

Odkaz na webové stránky Cermatu – kde naleznete zadání Jednotných testů z roku 2020


Pro přijaté uchazeče zveřejňujeme vzory vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:

(jedná se pouze o vzor, vyplňte prosím správně aktuální školní rok a datum)

GYMNÁZIUM (osmileté)
GYMNÁZIUM  (čtyřleté)
OBCHODNÍ AKADEMIE