(zveřejněno: 3. 12. 2021)

Žádost o povolení nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované
zkoušky

Formulář žádosti (odkaz)

 


(zveřejněno: 5. 10. 2021)

Stanovení nabídky profilových předmětů a specifikace zkoušek maturit 2021/2022

Statutární zástupce školy stanovuje nabídku profilových předmětů maturitních zkoušek školního roku 2021/2022 pro obory gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté a obchodní akademie.

 

Statutární zástupce školy dále uveřejňuje:

seznam témat těchto zkoušek pro gymnaziální obory

seznam témat těchto zkoušek pro obor obchodní akademie

 


(zveřejněno: 29. 9. 2021)

Školní seznamy četby pro maturitní zkoušky z českého jazyka a literatura školního roku 2021/2022

Gymnaziální obory

Obchodní akademie

 


(zveřejněno: 31. 3. 2021)

Nové termíny konání maturitních zkoušek po vydání opatření obecné povahy č. MSMT-7011/2021-1 ze dne 10. března 2021

 

Písemné zkoušky profilové části (český jazyk a literatura a cizí jazyky) se ve školním roce 2020/2021 nekonají.

 

Profilová písemná práce z matematiky a praktická zkouška – praktická část odborných předmětů (POC) se konají dne 19. května 2021.

 

Didaktické testy společné části proběhnou od 24. do 26. května 2021.

 

Didaktické testy společné části v mimořádném proběhnou termínu od 7. do 9. července 2021. Tento termín se týká žáků, kteří v řádném termínu DT prodělávali onemocnění COVID-19 nebo byli v té době v karanténě.

 

Ústní zkoušky profilové části před maturitní komisí (tj. všechny ústní zkoušky) se konají v termínu od 1. do 4. června 2021 v oboru Obchodní akademie a v termínu 2. až 4. června a 7. a 8. června 2021 v oborech Gymnázium čtyřleté i Gymnázium osmileté.

 

V podzimním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 1. září do 10. září 2021 a pro zkoušky profilové části (všech forem) v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanoveno období od 1. září do 30. září 2021.

 


(zveřejněno: 17. 3. 2021)

V Harmonogramu školního roku 2020/2021 (odkaz) naleznete aktualizované termíny maturitních zkoušek v jarním termínu (změny jsou vyznačeny červeně).

 


Přihláška k maturitní zkoušce pro jarní a podzimní termín 2021 (ke stažení)

 


Stanovení nabídky profilových předmětů a specifikace zkoušek maturit 2020/2021

Statutární zástupce školy stanovuje nabídku profilových předmětů maturitních zkoušek školního roku 2020/2021 pro obory gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté a obchodní akademie.

Zároveň uveřejňuje specifikaci nově stanovených profilových předmětů, které jsou nabízeny v souvislosti s novelami školského zákona (zákon 561/2004 Sb.) a vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (vyhláška 177/2009 Sb.).

Statutární zástupce školy dále uveřejňuje seznam témat těchto zkoušek.

 


 

K podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k JPZ a MZ použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pozor – pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

Informace včetně infografiky v příloze, testy budou v systému k dispozici od pondělí 1. 2. 2021.

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p