(zveřejněno: 24. 10. 2022)

Sdělení MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce
2023 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové
části maturitní zkoušky (odkaz)

 


(zveřejněno: 30. 9. 2022)

Stanovení nabídky profilových předmětů a specifikace zkoušek maturit 2022/2023

Statutární zástupce školy stanovuje nabídku, formu a termíny konání profilových předmětů maturitních zkoušek školního roku 2022/2023

 

Statutární zástupce školy dále uveřejňuje

 


(zveřejněno: 30. 9. 2022)

Školní seznamy četby pro maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury školního roku 2022/2023

 


Model maturitní zkoušky 2022/2023

 
(zveřejněno: 25. 4. 2022)

Termíny písemných prací v profilové části maturitní zkoušky – jarní termín 2021/2022 (odkaz)