Stanovení nabídky profilových předmětů a specifikace zkoušek maturit 2023/2024

Statutární zástupce školy stanovuje nabídku, formu a termíny konání profilových předmětů maturitních zkoušek školního roku 2023/2024

 

Statutární zástupce školy dále uveřejňuje

 


Model maturitní zkoušky 2023/2024

 


 

Sdělení MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce
2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové
části maturitní zkoušky (odkaz)

 


 

Školní seznamy četby pro maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury školního roku 2023/2024