Přihláška k maturitní zkoušce pro jarní a podzimní termín 2021 (ke stažení)


Stanovení nabídky profilových předmětů a specifikace zkoušek maturit 2020/2021

Statutární zástupce školy stanovuje nabídku profilových předmětů maturitních zkoušek školního roku 2020/2021 pro obory gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté a obchodní akademie.

Zároveň uveřejňuje specifikaci nově stanovených profilových předmětů, které jsou nabízeny v souvislosti s novelami školského zákona (zákon 561/2004 Sb.) a vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (vyhláška 177/2009 Sb.).

Statutární zástupce školy dále uveřejňuje seznam témat těchto zkoušek.


Školní seznamy četby pro maturitní zkoušky z českého jazyka a literatura školního roku 2020/2021

Gymnaziální obory

Obchodní akademie