Rada studentů je tvořena zástupci jednotlivých tříd z vyššího i nižšího gymnázia a obchodní akademie.

Svou činnost zaměřuje především na pořádání rozmanitých akcí, které si přejí sami žáci, ale i učitelé a vedení školy.

Mezi tradiční akce patří sportovní turnaje konané u příležitosti různých svátků, např. Halloweenský volejbal, Mikulášská a Vánoční hokejka. Vítězný tým studentů se na závěr utká s učitelským týmem. Dalšími oblíbenými událostmi jsou tematicky zaměřené dny, během nichž je předepsán určitý dress code. Studenti se tak již ve škole potkali například ve společenských šatech nebo v pyžamu. Rada studentů se však snaží reflektovat i aktuální společenské události. V listopadu 2019 si studenti připomněli 50. výročí pádu režimu tím, že se připojili k celostátně vyhlášené akci a o přestávce společně zacinkali klíči.

Rada studentů také funguje jako prostředník v komunikaci mezi studenty, učiteli a vedením školy. Má-li někdo ze žáků nějaký problém, postřeh či návrh, může se obrátit na Radu studentů, která informace předá dále učitelům a vedení školy. Stejně tak se na nás mohou obrátit učitelé a vedení školy.

 

Složení:

Předseda rady:  Alžběta Zemanová (8. A)

Místopředseda rady:  Josefína Šíchová (4. C)

 

Členové:

1.A – Mercedes Luisa Kučerová, Tomáš Podzimek

2.A – Leona Fišáková, Jakub Mašát

3.A – Jan Sasko, Petr Smutný

4.A – Anna Cimická, Šimon Tesař

5.A – Karolína Müllerová, Viktorie Smutná

6.A – Jonáš Beránek, Klaudie Skalková

7.A – Marie Karenovičová, Jan Pivec

8.A – Alexandr Dudarec, Alžběta Zemanová

1.OA –

2.OA – Manolis Chrisidis, Táňa Melicharová

3.OA – Petr Huk, Tereza Šnajdrová

4.OA – Matěj Babouček, Tereza Pecháčková

1.C – Josef Bláha, Jan Dong

2.C – Kateřina Liptáková, Tereza Medková

3.C – Rostislav Kandel, Kryštof Mucina

4.C – Tomáš Levora, Josefína Šíchová