Rada studentů je tvořena zástupci jednotlivých tříd z vyššího i nižšího gymnázia a obchodní akademie.

Svou činnost zaměřuje především na pořádání rozmanitých akcí, které si přejí sami žáci, ale i učitelé a vedení školy.

Mezi tradiční akce patří sportovní turnaje konané u příležitosti různých svátků, např. Halloweenský volejbal, Mikulášská a Vánoční hokejka. Vítězný tým studentů se na závěr utká s učitelským týmem. Dalšími oblíbenými událostmi jsou tematicky zaměřené dny, během nichž je předepsán určitý dress code. Studenti se tak již ve škole potkali například ve společenských šatech nebo v pyžamu. Rada studentů se však snaží reflektovat i aktuální společenské události. V listopadu 2019 si studenti připomněli 50. výročí pádu režimu tím, že se připojili k celostátně vyhlášené akci a o přestávce společně zacinkali klíči.

Rada studentů také funguje jako prostředník v komunikaci mezi studenty, učiteli a vedením školy. Má-li někdo ze žáků nějaký problém, postřeh či návrh, může se obrátit na Radu studentů, která informace předá dále učitelům a vedení školy. Stejně tak se na nás mohou obrátit učitelé a vedení školy.

 

Složení:

Předseda rady:  Alžběta Zemanová (7. A)

Místopředseda rady:  Josefína Šíchová (3. C)

 

Členové:

1.A – Leona Fišáková, Julie Ela Riessová

2.A – Barbora Motáková, Jan Sasko

3.A – Anna Cimická, Šimon Tesař

4.A – Zdeňka Lorencová, Václav Šůs

5.A – Filip Marvan, Amélie Rebecca Sedláčková

6.A – Matěj Kakaš, Klaudie Riessová

7.A – Adam Ulrych, Alžběta Zemanová

8.A – Linda Havlíková, Barbora Máchová

1.OA – Max Viet Trnčák, Šimon Valeš

2.OA – Petr Huk, Tereza Šnajdrová

3.OA – Tereza Pecháčková, Monika Velichová

4.OA – Lucie Bartáková, Anna Marie Kubíčková

1.C – Kateřina Liptáková, Tereza Medková

2.C – Jakub Janda, Rostislav Kandel

3.C – Václav Steinbrücker, Josefína Šíchová

4.C – Tomáš Čech, Kamila Jozová