Rada studentů je tvořena zástupci jednotlivých tříd z vyššího i nižšího gymnázia a obchodní akademie.

Svou činnost zaměřuje především na pořádání rozmanitých akcí, které si přejí sami žáci, ale i učitelé a vedení školy.

Mezi tradiční akce patří sportovní turnaje konané u příležitosti různých svátků, např. Halloweenský volejbal, Mikulášská a Vánoční hokejka. Vítězný tým studentů se na závěr utká s učitelským týmem. Dalšími oblíbenými událostmi jsou tematicky zaměřené dny, během nichž je předepsán určitý dress code. Studenti se tak již ve škole potkali například ve společenských šatech nebo v pyžamu. Rada studentů se však snaží reflektovat i aktuální společenské události. V listopadu 2019 si studenti připomněli 50. výročí pádu režimu tím, že se připojili k celostátně vyhlášené akci a o přestávce společně zacinkali klíči.

Rada studentů také funguje jako prostředník v komunikaci mezi studenty, učiteli a vedením školy. Má-li někdo ze žáků nějaký problém, postřeh či návrh, může se obrátit na Radu studentů, která informace předá dále učitelům a vedení školy. Stejně tak se na nás mohou obrátit učitelé a vedení školy.

 

Složení:

          Předseda rady:  Jiří Opava (4.C)

          Místopředsedkyně rady:  Alžběta Zemanová (5. A)

 

          Členové:

          1.A – Anna Cinická, Michal Strnad

          2.A – Tomáš Harmáček, Karolína Šperlová

          3.A – Patrik Šuta, Viktorie Voňavková

          4.A – Jonáš Černý, Marek Lorenz

          5.A – Barbora Kadalová, Alžběta Zemanová 

          6.A – Linda Havlíková, Kateřina Vojáčková

          7.A – Jan Kotschy, Daniel Šourek 

          8.A – Michaela Kanátová, Eva Procházková 

          1.OA – Tereza Pecháčková, Monika Velichová

          2.OA – Lucie Bartáková, Anna Marie Kubíčková

          3.OA – Gabriela Juhászová, Kateřina Sentenská 

          4.OA – Kateřina Gernešová, Jaroslav Korunka 

          1.C – Tereza Drahorádová, Václav Steinbrücker

          2.C – Tomáš Čech, Kamila Jozová

          3.C – Filip Kouba 

          4.C – Jiří Opava, Karolína Šmejdová