Organizační struktura školy (odkaz)

 

pověřená oblast


kontaktní osoba


 číslo místnosti


Environmentální výchova (EVVO)


Mgr. Kristýna Šimůnková


318


Kariérové poradenství (KP)


Mgr. Iva Svobodová


311


Praxe na obchodní akademii


Ing. Jana Štěpánková


201


Prevence rizikových jevů (MP)


PhDr. Miroslava Vokatá


311


Rada rodičů

 


Mgr. Ladislav Jíša

Ing. Jana Štěpánková


101

201


Rada studentů

 


Alžběta Zemanová

Josefína Šíchová


319

321


Seminární práce (SP)

Středoškolská odborná činnost (SOČ)


Mgr. Iva Svobodová

 


311

 


Studium v zahraničí


Mgr. Lukáš Kučera


204


Školní vzdělávací program (ŠVP)


Mgr. Dušan Drexler


311


Výchovné poradenství (VP)


Mgr. Bořivoj Kříž


105


Žákovská knihovna

Čtenářská gramotnost


Mgr. Ivana Milfaitová

 


306