Kód studia (dle Věstníku MŠMT číslo 6/01), IČ, IZO:

Gymnázium osmileté (ŠVP – od 2009/2010): 79-41-K/81
Gymnázium čtyřleté (ŠVP – od 2009/2010): 79-41-K/41
Obchodní akademie (ŠVP – od 2009/2010): 63-41-M/02