Oznámení, podněty, stížnosti (dále jen podněty) mohou být škole předány v písemné podobě poštou či osobně, také v digitální podobě datovou schránkou. Došlé podněty eviduje pracovník podatelny.