Naše škola je moderní vzdělávací institucí. Naplňováním své mise a vize usiluje o trvalý progres, jehož výsledkem je absolvent školy, který je připraven čelit výzvám 21. století, je adaptabilní proměnlivému pracovnímu trhu, ochoten se neustále vzdělávat a pracovat na sobě.

V současnosti navštěvuje naši školu cca 420 žáků ve studijních oborech čtyřletého gymnázia, obchodní akademie a osmiletého gymnázia.

Úspěšnost u maturitních zkoušek všech oborů školy dosahuje 96 %.
Absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých školách nebo nacházejí uplatnění na celoevropském trhu práce.

Současný status školy Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vznikl sloučením gymnázia a obchodní akademie 1. 7. 2006, nově vzniklý subjekt fungoval nejprve pod názvem Gymnázium a střední odborná škola ekonomická. V době sloučení měla škola téměř 700 studentů. Po tři roky fungovala sloučená škola ve dvou budovách, OA v Lužické ulici, gymnázium v Ruské ulici – v červnu 2009 se obchodní akademie stěhuje do budovy v Ruské ulici. Uprázdněná budova obchodní akademie byla následně rekonstruována a upravena pro potřeby ZUŠ. Sloučená škola pracuje pod vedením Mgr. Pelce až do roku 2018, kdy Mgr. Pelc po svém zvolení odchází pracovat do vedení města.

Školu od roku 2018 řídí Mgr. Klára Tesařová.


Rejstřík škol a školských zařízení (odkaz)

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení pro GOAML (odkaz) – k 6. 12. 2021


Pro více informací vyberte konkrétní položku z nabídky v sekci O škole.