Ke sloučení gymnázia a obchodní akademie došlo 1. 7. 2006, nově vzniklý subjekt fungoval pod názvem Gymnázium a střední odborná škola ekonomická. V době sloučení měla škola téměř 700 studentů. Po tři roky fungovala sloučená škola ve dvou budovách, OA v Lužické ulici, gymnázium v Ruské ulici – v červnu 2009 se obchodní akademie stěhuje do budovy v Ruské ulici. Uprázdněná budova obchodní akademie je následně rekonstruována a upravena pro potřeby ZUŠ. Sloučená škola pracuje pod vedením Mgr. Pelce až do roku 2019, kdy Mgr. Pelc po svém zvolení odchází pracovat do vedení města.

V současné době škola nese název Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace – školu vede Mgr. Klára Tesařová. Škola má 4 třídy čtyřletého gymnázia, 4 třídy obchodní akademie a 8 tříd osmiletého gymnázia.

Naše škola je moderní vzdělávací institucí, na které v současnosti studuje téměř 400 žáků.

Úspěšnost u maturitních zkoušek všech oborů školy dosahuje 96 %.
Absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých školách nebo nacházejí uplatnění na celoevropském trhu práce.


Rejstřík škol a školských zařízení (odkaz)

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení pro GOAML (odkaz) – k 6. 12. 2021


Pro více informací vyberte konkrétní položku z nabídky v sekci O škole.