Mgr. Bořivoj Kříž

 

Výchovný poradce je Vám k dispozici zejména při řešení uzpůsobení vzdělávacích podmínek:

  • pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pro žáky zdravotně, sociokulturně či jinak znevýhodněné
  • pro žáky nadané či mimořádně nadané (včetně rozvoje v oblasti pohybové či umělecké)

Dále je Vám výchovný poradce k dispozici při řešení obecně vzdělávacích obtíží, výchovných problémů žáka, v oblasti prevence před školním neúspěchem.

 

Formulář žádosti o individuální vzdělávací plán (IVP) či plán pedagogické podpory (PLPP) naleznete v části: Vzory žádostí (odkaz).

 


Konzultační hodiny:
kabinet první patro č. 105
kdykoliv dle domluvy

 

Kontakt:
354 624 166; kriz@goaml.cz

 


Kontakty na školská poradenská zařízení:

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

 


Školní poradenské služby GOAML dále zajišťují:

  • kariérový poradce: Mgr. Iva Svobodová
  • metodik školní prevence: PhDr. Miroslava Vokatá
  • školní psycholog: Mgr. Svatava Musilová
  • třídní učitelé, učitelé