Euregio Egrensis je společnost, sdružující příhraniční regiony Bavorska, Saska, Duryňska a České republiky. Tato organizace nabízí možnost účasti na nejednom z projektů, přičemž pro české studenty jsou zajímavé zejména dva dlouholeté a úspěšné projekty.

 

 

Starším studentům je určen Bavorsko-český výměnný školní rok. Euregio v tomto případě nabízí českým středoškolským studentům možnost ročního studijního pobytu v Německu, přičemž poskytuje štědré stipendium, z něhož se hradí velká část nákladů na organizaci projektu.

Čeští studenti tak mají příležitost, strávit rok na jednom z bavorských gymnázií, kde mají možnost prohloubit si své jazykové schopnosti a poznat kulturu a tradice našich sousedů. Kromě samotného studia na vybraném gymnáziu v Bavorsku se pro účastníky pořádají četné exkurze – například do Berlína, Mnichova či regionální exkurze do Bayreuthu. Ubytování je obvykle realizováno v hostitelských rodinách, případně v internátech. Studentům je dle slov vedení Euregia doporučeno strávit při studiu v Německu maximum svého času včetně volna právě zde – v německé škole, v rodinách či s přáteli.

Do projektu Bavorsko-český výměnný školní rok se zapojují mnohá německá gymnázia, například ve městech Bayreuth, Hof, Pegnitz, Wunsiedel, Makrtredwitz, Selb, Neustadt a.d.W. a naše partnerské Kepler Gymnasium Weiden.

Přihlášky a více informací: https://www.euregio-egrensis.de/vymennyskolnirok.htm

 


Pro mladší žáky ve věku 11-14 let je organizován pravidelný Letní tábor mládeže, kterého se každoročně účastní 30 dětí z celého regionu Euregia Egrensis (20 německých a 10 českých dětí).

Týdenní tábor probíhá pravidelně již téměř 30 let, obvykle počátkem srpna. Místo konání se vždy mění, střídají se pořadatelé z Bavorska, Saska, Duryňska a Čech.

Pro děti je připraven bohatý program, založený na sportování, týmové tvůrčí práci, poznávání regionů během exkurzí a výletů a samozřejmě jazykové animaci. Jazykoví animátoři denně pořádají atraktivní a zábavné hry, kterými se snáze odbourá strach z cizího jazyka, a účastníci se mnohem lépe poznají.

Pokud je vám mezi 11 a 14 lety a toužíte strávit týden letních prázdnin v bilingvním prostředí a navázat přeshraniční kontakty, přihlaste se prostřednictvím: https://euregio-egrensis.cz/cs/letni-tabor-mladeze

 

 

Kontaktní osoba na GOAML pro oba projekty: Mgr. Lukáš Kučera, kab. č. 204, kucera@goaml.cz