Mgr. Iva Svobodová

 

Kdy může pomoci kariérový poradce?

 • nevím, kam jít studovat po maturitě
 • chtěl bych studovat v zahraničí
 • nevím si rady s přihláškou na SŠ/VŠ
 • nezvládám učivo svého oboru
 • mám potíže s učením
 • potřebuji napsat životopis
 • chystám se na pracovní pohovor
 • jako rodič nevím, jak pomoci dítěti s kariérou
 • kdykoliv, když potřebujete řešit kariérní vzdělávání

 

Jak může pomoci kariérový poradce?

 • doporučením vhodných informačních zdrojů o SŠ/VŠ případně pracovních pozicích
 • doporučením vhodných poradenských institucí
 • příprava na pracovní pohovor
 • konzultace při zpracování CV
 • komunikace s rodiči včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
 • identifikace potenciálu žáků
 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání
 • realizacemi exkurzí a besed podporujících vstup na trh práce

 


Konzultační hodiny:
kabinet třetí patro č. 311
kdykoliv dle domluvy

 

Kontakt:
354 624 166; svobodova@goaml.cz

 


Školní poradenské služby GOAML dále zajišťují:

 • metodik školní prevence: PhDr. Miroslava Vokatá
 • školní psycholog: Mgr. Svatava Musilová
 • výchovný poradce: Mgr. Bořivoj Kříž
 • třídní učitelé, učitelé

 


Pro více informací vyberte konkrétní položku z nabídky v sekci Kariérový poradce.