(zveřejněno 24. 6. 2020)

Informace k vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení

79–41-K/41 gymnázium (čtyřleté) 8 volných míst
63–41-M/02 obchodní akademie 16 volných míst
Přihlášku na školu je nutné dodat do 3. července 2020

upozornění: uchazeč, který neodevzdá spolu s přihláškou Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou společně s přihláškou, koná testy v rozsahu jednotné přijímací zkoušky

náhradní termín za JPZ 8. července 2020
vzor přihlášky je zveřejněn web MŠMT
informace k vyplnění přihlášky dokument k vyplnění
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů uvedeny v kritériích pro 2 kolo

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 739322341 Mgr. Tesařová, nebo sekretariát 345624166


(zveřejněno 14. 5. 2020)

Upřesňující harmonogram organizace přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

TERMÍNY ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2019/2020 pro uchazeče nastupující od 1. 9. 2020 na střední školu.

Formulář k tisku a následnému vyplnění Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Termíny přijímacích zkoušek ve školením roce 2019/2020

uchazeči na čtyřleté obory         8. 6. 2020
uchazeči na osmiletý obor         9. 6. 2020
(uchazeči, kteří podali přihlášku a označili Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně jako 1. školu)

Všem, kteří budou konat přijímací zkoušku, doporučujeme pro přípravu využít stránky MŠMT – přijímačky bez obav nebo je možné využít procvičování testů a úloh

Všechny uchazeče budeme e-mailem o termínech a přesném časovém rozpisu informovat nejpozději do 29. května 2020.


(zveřejněno 8.4. 2020)

Aktuální informace pro uchazeče – COVID


Informace k přijímacímu řízení 2020/2021 (nástup 1.9.2020)

Přihlášku na školu je nutné dodat do 1. března 2020 (respektive 2. března 2020 – pondělí)
Vzor přihlášky je zveřejněn na webu MŠMT – přihláška na SŠ
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů:

gymnázium (čtyřleté) 79-41-K/41
gymnázium (osmileté) 79-41-K/81
obchodní akademie 63-41-M/02

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 739322341 Mgr. Tesařová, nebo sekretariát 345624166

 


Prezentace o škole a přijímacím řízení ze Dne otevřených dveří


Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazečů pro školní rok 2020/2021