PhDr. Miroslava Vokatá

 

Vzdělání:

  • Sebezkušenostní výcvik KVP, Život bez závislostí z.s. , 2016 – dosud
  • Specializační studium, Prev-Centrum, Praha 6, 2018
  • Odborný specializační kurz FF UK – katedra psychologie, Prevence nežádoucích návyků a závislostí, 2000
  • FF UK Praha, katedra psychologie, rigorózní zkouška, 1987
  • FF UK učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk – psychologie, 1986

 

Konzultační hodiny:
kabinet třetí patro č. 311
kdykoliv dle domluvy

 

Kontakt:
354 624 166; vokata@goaml.cz

 

Tým prevence sociálně patologických jevů na škole:
Vedení školy:

ředitel školy v z. Mgr. Klára Tesařová, zástupci ředitele školy Mgr. Ladislav Jíša a Mgr. Bořivoj Kříž.

Školní poradenské služby:
a) kariérový poradce: Mgr. Iva Svobodová

b) metodik školní prevence: PhDr. Miroslava Vokatá

c) školní psycholog: Mgr. Svatava Musilová

d) výchovný poradce: Mgr. Bořivoj Kříž

d) třídní učitelé, učitelé

 

 

Ke stažení

Program proti šikanování.pdf

Přílohy_program proti šikanování.pdf

Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf

Dopis_náměstka MŠMT.pdf

Zpráva metodika prevence rizikového chování za školní rok 2019/20.pdf

Minimální preventivní program školy.pdf