ROK 2021

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy zázemí tělocvičny Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně

DBID: 4683
Systémové číslo: P21V00000507
Datum zahájení: 09.08.2021
Nabídku podat do: 20.08.2021 10:00

Úplné znění výzvy (odkaz)

Veškeré podmínky, informace a související dokumenty jsou dostupné na portálu: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_4683.html


ROK 2020

Veřejná zakázka: Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Informace o veřejné zakázce

DBID: 3776
Systémové číslo: P20V00000407
Datum zahájení: 14.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním prostředí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Vytvoření venkovního areálu, který bude splňovat požadavky na enviromentální výchovu dětí. Obnova, renovace, estetizace stávajícího stavu a kompozice plochy veřejné zeleně včetně vegetačních úprav. Vytvoření bezpečného prostoru pro výuku studentů oplocením z přírodních materiálů, umístěním 2 venkovních učeben z lehké dřevěné konstrukce, vytvoření prostoru pro pořádání komunitně osvětových setkávání a plochy pro pěstování rostlin, zlepšení hospodaření s dešťovými srážkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Mariánské Lázně

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
 • IČO: 47723394
 • Poštovní adresa:
  Ruská 355/7
  35301 Mariánské Lázně

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Jitka Bělohoubková, tel: 739 322 343, e-mail: belohoubkova@goaml.cz, a ve věcech odborné problematiky Mgr. Klára Tesařová, tel: 739 322 341.

písemná zpráva zadavatele


ROK 2014

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení

Dodávka tabletů a notebooků

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word) pozn. Aktualizace k 7.11.2014 (Občanský zákoník)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Odpovědi na dotazy v zadávací dokumentaci

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavatele

Výsledek výběrového řízení (zveřejněno 23.11.2014)

Dodávka ICT vybavení III.

Výzva

Specifikace  příloha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word)

Odpovědi na dotazy v zadávací dokumentaci

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavateleROK 2013

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení

Dodávka mikroskopů

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Dodávka vybavení učebny biologie a učebních pomůcek biologie a fyziky

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Rámcová smlouva na zajištění přepravy žáků

Výsledek výzvy k podání nabídek na zajištění přepravy žáků

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Rámcová smlouva_příloha č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Specifikace exkurze_příloha č. 6 (pdf)

Specifikace exkurze_příloha č. 6 (word)

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavatele

Dodávka ICT vybavení II

Výsledek výzvy na dodávku ICT II.

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva_příloha č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Dotazy k zadávací dokumentaci

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavatele

Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž

Výzva

SOD – návrh smlouvy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1.str.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2. str.

Rozhodnutí o vyloučení firma Hellmich s.r.o.

Rozhodnutí o vyloučení firma D-Produkt s.r.o.
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 29.5.2013.

Dodávka ICT vybavení

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva_příloha č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavateleROK 2012

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 5.3.2012.

Vybavení učebny fyziky Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně

Výzva

Smlouva o dílo…

Učebna fyziky – výměr

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 2.3.2012.

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Výzva

Smlouva o dílo…

RozpočetROK 2011

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 23.5.2011.

Výměna a přesuny radiátorů na objektu Gymnázia a OA Mariánské Lázně

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, zveřejněnou 23. 5. 2011.