Mise školy

„Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku.“

(Pythagoras)
Vize školy

Naše škola je stále moderním centrem pro vzdělání, které je přístupné veřejnosti.


Naše škola je místem s přátelskou atmosférou, spoluprací a vzájemnou pomocí.


Klademe důraz na jasnou a transparentní komunikaci (vnitřní i vnější).


Důraz klademe také na osobnostní rozvoj jednotlivce reflektující potřeby mikroregionu Mariánskolázeňsko a tím zajišťujeme rovný přístup ke vzdělávání i z okrajových oblastí kraje.


Podporujeme žáky ve vztahu k potřebám regionu, absolvent školy je připraven čelit výzvám 21. století, je adaptabilní pracovnímu prostředí, ochoten se neustále vzdělávat a pracovat na sobě.


V naší škole trvale usilujeme o dosažení těchto cílů:

  • zefektivnění plnohodnotného vzdělávání žáků s využitím moderní techniky ve výuce,
  • rozvoj konkurenceschopnosti žáků v dalším (terciárním) vzdělávání a v pracovním životě,
  • rozvoj růstového myšlení, kritického a kreativního myšlení žáků podporou formativního přístupu ke vzdělávání a jeho hodnocení i k celoživotnímu rozvoji,
  • komplexní podpora pedagogů a dalších zaměstnanců školy,
  • vysoce profesionální a spokojený pedagog s dobrými podmínkami k práci v optimální pracovní atmosféře,
  • pozitivní role a sebemotivace učitelů (uznání práce druhých, pozitivní kritika; při vystupování před žáky uplatňovat zásady kolegiality, činit smysluplné kroky k vlastní motivaci, uplatňovat týmovou spolupráci),
  • posílení rovného přístupu ke vzdělání v našem regionu,
  • budování pozitivního vztahu žáků školy k našemu regionu a motivace absolventů k návratu do našeho regionu,
  • podpora konkurenceschopnosti školy,
  • prohloubení pozitivních vztahů široké veřejnosti, rodičů, žáků, pedagogů k naší škole.