(zveřejněno: 16. 5. 2022)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ)

OBCHODNÍ AKADEMIE


 

(zveřejněno: 20. 1. 2022)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

GYMNÁZIUM (OSMILETÉ)

GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ)

OBCHODNÍ AKADEMIE