Dopis děkana Fakulty strojní ČVUT budoucím studentkám a studentům Publikováno: 28. 03. 2020

Vážené budoucí studentky a vážení budoucí studenti,

jistě si v dnešní nouzové situaci kladete otázky, jak proběhne přijímání do studia na Fakultu strojní ČVUT v Praze. Přestože doba je velmi nejistá a prakticky vše se může měnit, tak bych Vám rád přesto poskytl nějaké informace a jistoty.

Přijímání studentů ke studiu a zahájení výuky na podzim proběhne za všech okolností.

Teď by bylo nesmírně obtížné odesílat papírovou verzi přihlášky. Dodržujme sociální odstup. Proto prosím vyplňte přihlášku elektronicky a uhraďte příslušný poplatek. Jejich propojení a odevzdání papírové verze nechte na pozdější dobu. Netrváme na dodržení původních termínů pro podání přihlášek. Mimořádné kolo přijímacího řízení zřejmě naváže spojitě.

Pro přijímací řízení máme stanoveny vyhlášené podmínky. Pokud se do 1. 6. 2020 vrátíme ke kontaktní výuce, tak je uskutečníme v přiměřené podobě.

Pokud se do 1. 6. 2020 nevrátíme ke kontaktní výuce, tak do 1. ročníku bakalářského studia FS ČVUT budeme přijímat jen na základě maturitního vysvědčení, což je pro nás zákonná podmínka. Nebudeme požadovat maturitu z matematiky nebo fyziky nebo přijímací zkoušku z matematiky. Naše podmínky na maturitu z matematiky nebo fyziky nebo jejich ekvivalent vyřešíme společně až v průběhu 1. semestru volitelným předmětem a požadovaným testem. Podobně do 1. ročníku magisterského studia FS ČVUT budeme přijímat jen na základě získání titulu bakalář, což je pro nás zákonná podmínka. Naše podmínky na znalosti ze zkoušek alfa/beta vyřešíme společně v průběhu 1. semestru opět volitelným předmětem a požadovaným testem. Přijímací zkoušky do doktorského studia proběhnou nekontaktně přes videokonferenci.

Výuka na podzim bude určitě zahájena, a to buď kontaktně nebo při katastrofickém scénáři bezkontaktně, jak to již umíme v současnosti přes software MS TEAMS.

Pro cizince s uzavřenými hranicemi zahájíme výuku bezkontaktní na dálku přes software MS TEAMS a formality spojené s příjezdem do České republiky a nástupem do studia vyřešíme, až to okolnosti umožní.

Všichni na podzim budete moci zahájit studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Koleje a menzy nastartují svůj provoz podle celostátních možností. V Praze skončilo sdílení bytů pro turisty a je zde cca 14 000 volných bytů. V nouzi najdete sdílené byty a my Vám zajistíme možnost sdružování pro společné nájmy.

Máte-li jakékoli dotazy, napište na portál helpdesk@fs.cvut.cz.

Prosím nemějte obavy, věřte nám. Děkuji. Zdraví

Michael Valášek Děkan FS ČVUT

INFORMACE PRO ŽÁKY MATURITNÍCH ROČNÍKŮ

 1. Sledujte nástěnku výchovné poradkyně, je obměňována okamžitě po obdržení materiálů jednotlivých škol.
 2. Informace k přihláškám na vysoké školy:

Vzory jak vyplňovat přihlášku na VŠ máte na nástěnce.

Vyplňujete pouze silně orámované části hůlkovým písmem

Akademický rok 2020/2021

Zaškrtnete a podtrhnete o jaký typ programu a studia se jedná

Vlepíte ústřižek složenky o úhradě poplatku (každá škola má jinou částku)

Vyplníte zvolený jazyk, ze kterého budete konat přijímací zkoušku

Vyplníte všechny údaje týkající se vámi vybrané VŠ dle webu jednotlivých škol

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE:

**Název: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Adresa: Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně

**Obor – název: Gymnázium nebo obchodní akademie

Gymnázium osmileté 79–41-K/81

Gymnázium čtyřleté 79–41-K/41

Obchodní akademie 63–41-M/02

IZO: 000 478 423

Rok maturitní zkoušky: 2020

Vyplníte odkud se hlásíte – ze SŠ Prospěch podle výročních vysvědčení za 1., 2., 3., a pololetí 4. ročníku

 • tyto údaje nevyžadují všechny VŠ (informace na webu škol)

Některé obory požadují přihlášku potvrzenou lékařem (i foniatrem)!

Nezapomeňte přihlášku podepsat, nalepit ústřižek složenky (nestačí pouze příkaz k úhradě z banky) a vyplnit datum . Vyplněné přihlášky mi přineste ke kontrole. Na Vaši žádost Vám vytisknu KATALOGOVÉ LISTY.

3. Přihlášky ke studiu na jazykových školách poskytují jednotlivé školy samy na vyžádání. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách.

Rady k písemné zkoušce

 1. Přineste ke zkoušce své osobní doklady – při prezenci musíte prokázat svou totožnost.
 2. Nezapomeňte s sebou vzít i pozvánku, máte na ní uvedenu adresu, budovu i místnost, kde se zkouška koná.
 3. Vezměte si s sebou funkční a spolehlivé psací potřeby.
 4. Při zkoušce se nenechte ničím rozptylovat, na nejasné otázky se ptejte pedagoga.
 5. Spoléhejte na vlastní paměť, neopisujte, odhalené opisování znamená konec nadějí.
 6. Ničím se nerozptylujte a maximálně se soustřeďte.
 7. Nešiřte své vědomosti po okolí, můžete na to doplatit.
 8. Důkladně si přečtěte zadání otázek a úkolů – pozor na chytáky a jazykové hříčky.
 9. Nejdříve zodpovězte ty otázky, kterým rozumíte a na které znáte odpověď, těžké a nejasné si nechte na konec – bojujete s časem.
 10. Rozhodněte neodevzdávejte test před časovým limitem, ještě jednou si jej přečtěte a zkontrolujte – budete klidnější, že jste na nic nezapomněli.

Rady k ústní zkoušce

 1. Svátečně se oblečte – ukážete, že zkoušky berete vážně
 2. Snažte se působit svěže a odpočatě – dnešní svět fandí silným a aktivním.
 3. Usmívejte se, dáte najevo vstřícnost a ochotu.
 4. Dívejte se zkoušejícímu do očí – signalizujete upřímnost a čestné úmysly.
 5. Mluvte nahlas a srozumitelně – budete působit sebevědomě.
 6. Máte-li trému, klidně se k ní přiznejte – dáte najevo, že jste schopni s nadhledem zvládat krizové situace.
 7. Vyhněte se pláči, hysterii a dalším silným citovým projevům – zkoušející by je mohl chápat jako citové vydírání nebo agresivitu, ukazujete psychickou labilitu.
 8. Pokud nerozumíte otázce, zeptejte se.
 9. Nebojte se přiznat, že něco nevíte – upřímné doznání je polehčující okolnost.
 10. Snažte se vyjádřit vlastní názor na otevírané problémy – zkoušející většinou pozná, kdy z vás mluví našprtaná publikace.
 11. Dávejte pozor na fonetickou a stylistickou úroveň svého jazykového projevu – svědčí o úrovni vašeho vzdělání.
 12. Snažte se, aby váš projev nepůsobil chaoticky – od obecného přejděte ke konkrétnímu, příklady uvádějte až na konec.
 13. Zkuste položit zkoušejícímu ve vhodné chvíli nějakou inspirativní otázku – pokud se chytne a na dané téma spustí monolog, máte vyhráno.
 14. Přejděte v hovoru plynule na téma, kterému rozumíte nebo které máte připravené – i tak lze ohromit zkoušejícího.
 15. Nebojte se projevit svůj smysl pro humor – prokážete svou mentální suverenitu a samostatnost myšlení (vyplatí se předem otipovat zkoušejícího – ne každému je smysl pro humor vlastní).
 16. Při každé příležitosti zdůrazňujte svůj zájem o daný obor – zkoušející obvykle u ústních pohovorů zkoumají motivaci uchazeče ke studiu.
 17. Pokud máte doklady svých předchozích úspěchů – diplomy, certifikáty, vlastní výtvory, publikovaná díla atd., přineste je ke zkoušce a ukažte je zkoušejícímu.
 18. Sledujte průběžně denní tisk a televizní zpravodajství – u humanitních a uměleckých oborů se předpokládá všeobecná informovanost.

JAK NAPSAT ODVOLÁNÍ

Může se stát, že přes veškerou snahu a přes nejpečlivější přípravu se během přijímaček něco zvrtne a … Zkrátka to nevyjde. Ani v takové chvíli ale není ještě všechno ztraceno. Pokud si nejste vědomi nějaké hodně velké boty, rozhodně se vyplatí podat si odvolání. Nic Vás to nestojí a výsledek může být k nezaplacení. Každá fakulta si nechává na odvolání nějaká volná místa, další místa zůstanou po těch, kteří na fakultu nenastoupí (byli přijati jinam).

První krok

V první řadě si musíte zjistit, kolik bodů Vás dělí od oné magické hranice přijetí. Čím méně, tím lépe, samozřejmě. Čín více, tím pádnější argumenty budete muset pro své odvolání vymyslet. Rozhodně byste se měli seznámit se zákony a dalšími předpisy, které přijímání na vysoké školy upravují (zejména Vysokoškolský zákon 111/98 Sb.). Potom se pusťte do shromažďování argumentů, které by Vám při odvolání měly pomoci.

Doložte své kvality

K odvolání rozhodně přiložte doklad o absolvování významných zkoušek, jako je maturita (kopie maturitního vysvědčení), státní jazyková zkouška, TOEFL, FCE, Národní srovnávací zkouška, olympiáda atd. I když fakulta píše, že k těmto dokumentům nepřihlíží, pokud je přiložíte, rozhodně je nepřehlédne. Dále Vám může být ku prospěchu vyjádření nějaké autoritativní osoby (ředitel školy, zaměstnavatel apod.), která potvrdí Vaše kvality a na danou školu Vás doporučí.

I v přijímačkách bývají chyby

Důležitým zdrojem argumentů jsou vlastní testy k přijímačkám, ve kterých velmi často bývají chyby. Podle platného zákona má uchazeč právo „nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu“ . Domluvte se po telefonu s fakultou a běžte si své materiály prohlédnout. Požádejte o možnost si materiály okopírovat, případně si důležité informace opište. Své materiály si prostudujte velmi důkladně: Týká se test skutečně všeho, co bylo školou ohlášeno? (nejsou např. v testu z dějepisu otázky ze všeobecného rozhledu?). Jsou všechny jasné a jednoznačné? Je jednoznačné správné řešení? Je klíč správných odpovědí skutečně správně? Byly Vaše odpovědi správně pořízeny a správně vyhodnoceny? (nebyl například Váš test vyhodnocen podle klíče pro jinou variantu?). Byl Vám správně spočítán váš bodový výsledek? K odpovědím na všechny tyto otázky Vám fakulta musí poskytnout potřebné podklady (klíč správných řešení, postup pro výpočet bodů apod.). otázky, které se Vám zdají přinejmenším sporné, neváhejte konzultovat s odborníkem (třeba s Vaším středoškolským učitelem) a jeho vyjádření si zaznamenávejte. V testech by neměly být úlohy, na jejichž řešení se odborníci neshodují. Může se stát, že Vám fakulta nebude chtít zmíněné dokumenty zpřístupnit, případně stanoví poněkud záhadné podmínky (např. jen v pondělí od 8:00 do 8:15). V takovém případ se obraťte na děkana se žádostí o kopie Vašich dokumentů. Neuspějete–li, napište to do dovolání a uveďte, že důvodně pochybujete o faktické správnosti přijímacích testů. Fakulta by poté měla prozkoumat oprávněnost Vaší domněnky.

Další potenciální argumenty

Zprávu o přijímacím řízení a statistické údaje o jednotlivých testech jsou fakulty podle zákona sdělit do 15 dnů po skončení přijímacího řízení. Tuto zprávu prostudujte také velmi důkladně, zaměřte se na různou obtížnost jednotlivých verzí testů. I malý rozdíl může přinést velké znevýhodnění. Pokud se domníváte, že jste absolvovali některou z těžších verzí, poukažte na to v odvolání, je to závažný důvod k přezkoumání rozhodnutí. Upozornit můžete ještě na řadu dalších nesrovnalostí v podmínkách pro přijetí (dojíždění, dlouhé čekání u testů, špatné akustické podmínky – všechny takové argumenty by ale měly být opodstatněné). Pokud fakulta pořádala přípravné kurzy, kterých jste se nemohli zúčastnit, protože jste zdaleka, upozorněte na to. Vysoká škola by podle § 21 vysokoškolského zákona měla „činit veškerá opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole“.

Co s protekcí

Podezření na protekci v přijímacím řízení byste neměli zmiňovat v odvolání. Nejlépe uděláte, když se obrátíte přímo na děkana a na vědomí dáte rektorovi, ministerstvu školství a Akreditační komisi vysokých škol (Karmelitská 7, 118 12 Praha 1). Máte–li víc, než jenom podezření, můžete se obrátit na Policii nebo státního zástupce, ti potom mohou zahájit vyšetřování.

Pomohou Vám odborníci

Konečným zpracováním odvolání můžete pověřit advokátní kancelář. Argumenty a podklady k odvolání ale pochopitelně musíte shromáždit sami. V advokátní kanceláři by také měli vědět, jak postupovat, když Vašemu odvolání vysoká škola nevyhoví, a přitom je zřejmé, že v přijímacím řízení došlo k porušení zákona.

VZOR ODVOLÁNÍ

Ivan Koblížek, Tetřevská 87, 153 65 TETÍN

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze k rukám děkana

nám. Winstona Churchilla 4 130 67 PRAHA 3 – ŽIŽKOV

Tetín 27. června 2020

Žádost o přezkoumání rozhodnutí – nepřijetí ke studiu

Vážený pane děkane,

žádám o přezkoumání rozhodnutí č. j. 46888 ze dne 20. června 2019, ve kterém mi sdělujete, že jsem nebyl přijat ke studiu na obor Ekonomika a management.

O studium tohoto oboru mám mimořádný zájem a myslím, že i mé studijní předpoklady jsou výborné. V přijímacím řízení jsem dosáhl 75 bodů, což jsou pouze dva body pod stanovenou hranicí.

Na přijímací zkoušky jsem se dlouhodobě připravoval, což dokládám certifikátem o absolvování přípravného kurzu „Matematika na VŠE“. Pokud se týká mé jazykové vybavenosti, k žádosti přikládám kopii osvědčení o zkoušce FCE, ve které jsem dosáhl úrovně A.

Rád bych zdůraznil, že na střední škole jsem dosahoval vynikajících výsledků a maturoval jsem s vyznamenáním.

Proto Vás žádám o přezkoumání Vašeho rozhodnutí a jsem s pozdravem

Ivan Koblížek

2 přílohy

Osvědčení o zkoušce FCE

Certifikát o absolvování přípravného kurzu