Škola doporučená zaměstnavateli

Klub zaměstnavatelů pomáhá již přes deset let spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost věnuje podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami, aby tak podpořil lepší uplatnitelnost lidských zdrojů na neustále se měnícím trhu práce. Vedle setkání v regionech pořádaných v partnerských firmách, středních i vysokých školách apod., organizuje Klub zaměstnavatelů mimo jiné oceňování škol doporučených zaměstnavateli na úrovni krajů.

Při slavnostní ceremonii, která letos proběhla ve čtvrtek 26. ledna 2023 v Hranicích v sídle firmy Heinz-Glas Decor, s. r. o., byla naše škola oceněna druhým místem mezi školami doporučenými zaměstnavateli v Karlovarském kraji za rok 2022. Ocenění převzala z rukou ředitele Klubu zaměstnavatelů Pavla Huláka ředitelka školy Mgr. Klára Tesařová se slovy: „Ocenění si velmi vážíme a je pro nás závazkem v dalším zlepšování přípravy našich žáků pro výkon jejich budoucích profesí. Ve spolupráci škol se zaměstnavateli spatřujeme velký potenciál. Jsme rádi, že naše dlouhodobá snaha připravovat naše absolventy k úspěšnému studiu na vysokých školách, k profesnímu uplatnění, k celoživotnímu seberozvoji a flexibilitě na současném proměnlivém trhu práce, jde správným směrem.“

Pořadí nejlépe hodnocených středních škol v Karlovarském kraji:

  1. STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTICKÁ DALOVICE, P. O.
  2. GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, P. O.
  3. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTROV, P. O.