Praktický zeměpis v tercii – tentokrát o nakládání s odpadem

Listopadové hodiny praktického zeměpisu zavedly žáky tercie tentokrát do areálu Sběrného dvora v Mariánských Lázních. Žáci zde nejprve odevzdali ve škole nasbírané rozbité žárovky a zářivky, poté si společně s vyučujícím a vedoucím dvora prohlédli prostory skladování biologicky rozložitelného odpadu, kontejnery na skladování nebezpečného odpadu i rampu s kontejnery na objemný odpad. Dozvěděli se mimo jiné, že sběrný dvůr nepřijímá stavební odpad a suť, naopak nově od letošního roku přijímá staré pneumatiky, a to i včetně disků. Žáci byli rovněž informováni, že ukládání odpadu na sběrném dvoře, který nepochází z podnikatelské činnosti, je pro občany města zdarma, vždy na základě předložení občanského průkazu. Areál je otevřen denně kromě neděle, v sobotu pouze v dopoledních hodinách.

Exkurze byla realizována v souladu s platným ŠVP, přičemž bylo podpořeno průřezové téma Environmentální výchova.