Nadějní umělci malují v plenéru

Za chladných jarních dní 21. a 22. 4. 2022 si v rámci tzv. Oborových dnů vyzkoušela vybraná skupinka žáků život umělcův – malbou v plenéru se pod vedením vyučující výtvarné výchovy Mgr. Marty Nyklesové pokusili zachytit atmosféru probouzející se lázeňské přírody.