Přednáška o psychosociální pomoci při katastrofách

12. října 2021 proběhla na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských Lázních přednáška o psychosociální pomoci při katastrofách, kterou mohli navštívit jak učitelé a žáci školy, tak i veřejnost.

Přednášku vedl kpt. PhDr. Michal Černík, Ph.D, který představil psychosociální pomoc jako takovou a posluchače seznámil i s dalšími záležitostmi, které se této pomoci týkají – promluvil o historii spojené s tímto oborem, popsal jeho vývoj, vysvětlil pojmy s ním spojené, ukázal prostředky pro psychosociální pomoc a objasnil, jak vlastně celá pomoc v praxi probíhá. Dostalo se také na dotazy publika, které byly vždy jasně zodpovězeny.

Celá přednáška ukázala, jak lze lidem v nouzových situacích pomáhat a jak k takovým situacím přistupovat, což je do budoucna jistě přínosné pro všechny, kteří se přednášky zúčastnili.

Nela Sňozíková, 4. C