Tvorba digitálních učebních materiálů a jejich databáze

Termín realizace projektu: od 1. března 2009 do 29. února 2012

Manažer projektu: Mgr. Dušan Drexler        drexler@goaml.cz

Od 1/3/2009 se začínají na naší škole realizovat dva tříleté projekty, které jsou financovány z operačního programu Evropské unie – Vzdělávání pro konkurenceschopnost (85 %) a ze státního rozpočtu ČR (15 %). Celkově se jedná o 2 212 756,–Kč, z nichž asi třetina poslouží na materiální a softwarové vybavení školy. Jedná se o projekty Realizace, inovace a propagace ŠVP na nižším stupni gymnázia, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0008, který je podpořen částkou 963 700,–Kč a o projekt Tvorba digitálních učebních materiálů a jejich databáze, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0007, který je podpořen částkou 1 249 056,–Kč. Další aktivity, které jsou z těchto prostředků financovány, souvisejí se zaváděním školního vzdělávacího programu (ŠVP) do výuky – realizace projektových týdnů, tvorba digitálních učebních materiálů – pracovní listy, prezentace, e-learnigové kurzy, tvorba pracovních listů zaměřené na mezipředmětové vztahy apod. Část finančních prostředků je věnována propagaci ŠVP a školy na veřejnosti. Partnery projektů jsou Městské muzeum Mariánské Lázně a občanské sdružení metodik.cz.

Během školního roku 2010/11 úspěšně pokračovaly projekty OP VK, které začaly v březnu 2009.V projektu Tvorba digitálních učebních materiálů a jejich databáze, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0007 vzniklo celkem 55 materiálů a 5 e-learningových kurzů. S materiály pracovaly, až na výjimky, všechny třídy vyššího gymnázia a některé třídy oborů OA a EL. Na tvorbě materiálů pracuje celkem 13 pedagogů naší školy. V projektu již bylo vyčerpáno 71% nákladů tj. 880 000,–Kč. Materiály vznikají za podpory občanského sdružení metodik.cz, které je partnerem projektu.

Aktuální informace o realizaci projektu DUM naleznete na těchto webových stránkách školy v aktualitách prostřednictvím článků a fotografií.