Naši žáci opět na Akademii!

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2016
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(06) Červen

Naše škola se již třetím rokem účastní akcí pořádaných MŠMT a Akademií věd ČR, jež jsou zaměřeny na nadané studenty.

Na konci dubna odjela skupina 15 žáků z prvních dvou gymnaziálních ročníků pod vedením PhDr. Miroslavy Vokaté na Intenzivní školu projektu Vědci do středních škol 2016 do Ústí nad Labem. Program byl velmi zajímavý a tentokrát nebyl zaměřen pouze na přírodovědné a technické obory.

Viz seznam přednášejících a témata přednášek:
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D, Ústav anorganické chemie AV ČR: : The Amazing Chemistry of the Boron Hydrides!
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK: Učíme stroje česky
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c.: Máme problém s islámem?
PhDr. Zdeněk Pousta, Archiv Univerzity Karlovy: 17. listopad 1939
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola finanční a správní: Forenzní vědy při vyšetřování zločinů
Ing. Pavla Hajdinová, Povodí Labe, s.p. Ing. Martin Neruda, Ph.D., Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n/L.: Zdymadlo Střekov a rybí přechod
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR: Vesmír, černé díry, temná hmota a energie
Mgr. Jan Pačes, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR: Člověk a šimpanz – jaké genetické rozdíly jsou důležité
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta UK: O umělé inteligenci

V minulém týdnu se výběr žáků ze septimy a 3. C zúčastnil dvoudenního workshopu Ústavu informatiky AV ČR v Praze: Jak se bránit rizikům digitálního věku. Součástí byla návštěva firmy Avast Software.

Co nás čeká?

Žáci 1 . C spolu s třídní učitelkou navštíví 23. června v rámci exkurze do Prahy historickou budovu Akademie věd na Národní třídě, kde se koná Týden vědy a techniky, a zúčastní se přednášky PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D.,z Orien­tálního ústavu AV ČR na aktuální téma: Islám českýma očima a islamofobie po česku.

Poslední dvě akce souvisí s realizací Minimálního preventivního programu tohoto školního roku, který se kromě jiného zaměřuje také na problematiku nebezpečí virtuálního světa a xenofobie.

Doufáme, že žáci využijí získané informace pro svou další odbornou a v budoucnu možná i vědeckou činnost.

PhDr. Miroslava Vokatá, garant projektu Vědci do středních škol

Vložil marysha, 7. Červen 2016 - 9:23 categories [ ]