Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku

Dokumenty z informativní schůzky nastupujících ročníků 2019/2020

Prezentace z 25.6.2019

Dokument se základními informacemi o Adaptačním kurzu, učebnicích, radě rodičů