Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku

Dokumenty z informativní schůzky nastupujících ročníků 2017/2018

Prezentace z 21.6.2017

Dokument se základními informacemi o Adaptačním kurzu, učebnicích, radě rodičů