Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku

Dokumenty z informativní schůzky nastupujících ročníků 2018/2019

Prezentace z 27.6.2018

Dokument se základními informacemi o Adaptačním kurzu, učebnicích, radě rodičů