Informace k přijímacímu řízení

(zveřejněno 26. 6. 2017 15:30)

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje pro příští školní rok (2017/2018) 3. kolo přijímacího řízení na studijní obory gymnázium (čtyřleté) (7 volných míst) a obchodní akademie (11 volných míst)

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018


Informace pro zájemce o 3. kolo přijímacího řízení

 • každý uchazeč, který má zájem o 3. kolo přijímacích zkoušek, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
 • termín odevzdání přihlášek stanovujeme na 29. června 2017 do 12:00 hodin do sekretariátu školy (kancelář 107, 1. patro) osobně nebo poštou
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře
 • žák zároveň spolu s přihláškou odevzdá kopii výsledků jednotné přijímací zkoušky

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66 (sekretariát), nebo Mgr. Klára Tesařová 739 322 341


(zveřejněno 26. 6. 2017 15:30)

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje pro příští školní rok (2017/2018) 2. kolo přijímacího řízení na studijní obory gymnázium (osmileté) (3 volná místa)

Informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení

 • každý uchazeč, který má zájem o 2. kolo přijímacích zkoušek, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
 • termín odevzdání přihlášek stanovujeme na 29. června 2017 do 12:00 hodin do sekretariátu školy (kancelář 107, 1. patro) osobně nebo poštou
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře
 • žák zároveň spolu s přihláškou odevzdá kopii výsledků jednotné přijímací zkoušky

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66 (sekretariát), nebo Mgr. KLára Tesařová 739 322 341

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018


(zveřejněno 24. 5. 2017 8:55)

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje pro příští školní rok (2017/2018) 2. kolo přijímacího řízení na studijní obory gymnázium (čtyřleté) (8 volných míst) a obchodní akademie (10 volných míst)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018


Informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení

 • každý uchazeč, který má zájem o 2. kolo přijímacích zkoušek, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
 • termín odevzdání přihlášek stanovujeme na 31. května 2017 do 14:00 hodin do sekretariátu školy (kancelář 107, 1. patro) osobně nebo poštou
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře
 • žák zároveň spolu s přihláškou odevzdá kopii výsledků jednotné přijímací zkoušky

(v případě, že zájemce v 1. kole letošního školního roku nekonal jednotné přijímací zkoušky, nechť se osobně informuje na telefonním čísle, jak dále postupovat)

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66 (sekretariát), nebo Mgr. Klára Tesařová 739 322 341


(zveřejněno 3. 5. 2017 9:51)

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo – OSMILETÉ GYMNÁZIUM pro přijetí ve školním roce 2017/2018

VÝSLEDKY PRO OSMILETÉ GYMNÁZIUM


(zveřejněno 14. 2. 2017)

Přípravný kurz MATEMATIKY na přijímací zkoušky

Účastníci: pouze žáci z 9. tříd, kteří podali alespoň 1 přihlášku na GOAML
Termín kurzu: každý pátek od 3. 3. 2017 – 7. 4. 2017
Počet lekcí: 6 dvouhodinových lekcí
Čas výuky: od 14:00 do 15:30
Místo: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o., Ruská 355/7
Pomůcky: psací potřeby, sešit nebo blok na psaní, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko rovné, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr), přezůvky
Cena kurzu: 600 Kč, platba v hotovosti při první lekci (3. 3. 2017), při neúčasti se peníze ne-vrací
 • Pro žáky, kteří se hlásí na 2 obory (tj. gymnázium čtyřleté a obchodní akademii) bude poskytnuta 50% sleva. (Kurz jej bude stát 300 Kč.).
 • Přípravu a výuku povedou vyučující matematiky naší školy (Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o.), tak aby přesně naplnili požadavky jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
 • Žáci budou rozděleni do skupin po 12 – 15 žácích, aby výuka probíhala co nejvíce efektivně.
 • Žáci obdrží studijní a doplňující materiály zdarma.

Dokumenty s informacemi o kurzu

Přihláška na kurz matematiky

Přihlášku je nutné podepsanou odevzdat nebo odeslat do naší školy tak, aby dorazila nejpozději 1. března 2017. Případně je možné podepsanou přihlášku oskenovat a zaslat na tesarova@goaml.cz (do 1.3.2017)


(zveřejněno 10. 2. 2017)

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Informace pro základní školy o organizaci jednotné přijímací zkoušky

Jednotné zkušební schéma 1. a 2. řádného termínu

Více informací na stránkách CERMATu


(zveřejněno 2. 12. 2016)

Prezentace infromací o přijímacím řízení – Den otevřených dveří 2016


(zveřejněno 30. 11. 2016)

Vyplňování přihlášek (informace pro rodiče) pro školní rok 2016/2017

 • přihlášky je nutné podat písemně na formulářích do 1. března 2017 přímo do školy a to osobně nebo poštou
 • denně od 8:00 do 14:00
 • podání proveďte v kanceláří č. 103 (1. patro) – (po telefonické domluvě je možné i jindy – tel. 354 624 166)

vzor přihlášky ke stažení (pozor, nutné vyplnit rodné číslo – nově oproti předchozím formulářům)

 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře,
 • upozornění – v 1. kole je nutné při podávání přihlášek na SŠ vyplnit shodně obě přihlášky (na školu uvedenou 1. v pořadí bude uchazeč dělat přijímací zkoušku v 1. termínu, na 2. školu ve 2. termínu)
 • VŠICHNI uchazeči v rámci organizace přijímacího řízení budou přijímáni na základě centrálně zadávanému jednotnému testu z českého jazyka a matematiky
 • termín přijímací zkoušky nevypisujete, pouze uvedete ANO u položky Jednotná zkouška (čtyřleté obory mají termíny 12.4. a 19.4.; osmileté obory 18.4. a 20.4.),
 • přihláška musí být potvrzena školou, ze které se žák hlásí

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 (Cermat)

Informační dokument

MATEMATIKA – Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Více informací k nalezení na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT