ECDL testování na GOAML

Naše škola má s testováním ECDL bohaté zkušenosti. Testovací středisko s označením CZ087 je akreditováno od roku 2001 ještě na Obchodní akademii. Výuka předmětů Informační a komunikační technologie na všech oborech (tedy na gymnáziu i na obchodní akademii) je i v ŠVP přizpůsobena požadavkům ECDL testů. Škola má jednu akreditovanou testovací místnost pro ECDL testování (učebna 007).

Akreditovaná testovací platforma je:

Provozovatel: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o.
Počet testovacích míst: 16
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Tesařová
Místnost: CZU0032
Modul M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 – Zpracování textu
Word 2016 CZ
Modul M4 – Práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Modul M5 – Použití databází
Access 2016 CZ
Modul M6 – Prezentace
PowerPoint 2016 CZ
Modul M7 – Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2016 CZ, Google Chrome CZ
Modul M9 – Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Google Chrome CZ
Modul M12 – Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, ESET NOD32 Antivirus (a obdobný) CZ, Google Chrome CZ, Word 2016 CZ, Outlook 2016 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ
Modul M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Google Chrome CZ

Jak získat ECDL certifikát programu ECDL Core?

Po úspěšném absolvování testů ze 4 modulů (čtyři z nabídky M2, M3, M4, M7) může uchazeč získat Certifikát ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze sedmi modulů. Čtyři moduly musí být z této nabídky: M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15. Další tři moduly musí být složeny z této nabídky: M5, M6, M9 nebo M17. Výčet testovaných základních a standardních modulů na naší škole uvádíme v následující výčtu:

 • Modul 2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Modul 3 – Zpracování textu
 • Modul 4 – Práce s tabulkami
 • Modul 5 – Použití databází
 • Modul 6 – Prezentace
 • Modul 7 – Základy práce s internetem a komunikace
 • Modul 9 – Úpravy digitálních obrázků
 • Modul 12 – Bezpečné používání informačních a komunikačních technologií
 • Modul 14 – Spolupráce a výměna informací a na internetu
 • Modul 15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
 • Modul 17 – Digitální marketing

V případě, že složí uchazeč zkoušky z jiné skladby modulů, tak je uchazeči vystaven Certifikát ECDL Profile, na kterém jsou uvedeny všechny složené moduly v rámci celého konceptu ECDL.


 Přehled certifikátů ECDL, které lze získat na naší škole

 Certifikát ECDL Start

Pro získání Certifikátu ECDL Start musí uchazeč úspěšně složit testy ze čtyř modulů programu ECDL Core.

4 základní moduly (výběr z nabídky): M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15

Certifikát ECDL Core

Pro získání Certifikátu ECDL Core musí uchazeč úspěšně složit testy ze sedmi modulů programu ECDL Core:

4 základní moduly (výběr z nabídky): M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15

3 standardní moduly (výběr z nabídky): M5, M6, M9 nebo M17

Certifikát ECDL Profile

Tento certifikát obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolného programu (Core, Advanced, Digitální fotografie).

 


Důležité odkazy


Přihlašování a přihláška

Přihláška ECDL_GOAML

Odevzdání přihlášky

 • nutno odevzdat v kanceláři 107 a na každý termín testování samostatně
 • nutno odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před konáním termínu testování

Vyhlášení termínu testování

 • nejpozději 14 dní před konáním termínu testování
 • na internetových stránkách školy nebo osobním sdělením (vyučující, nástěnka školy apod.)

Odhlášení uchazeče z termínu testování

 • uchazeč se může odhlásit nejpozději 5 pracovních dní před konáním termínu testování (bez udání důvodu) – v tomto případě nedochází ke ztrátě termínu a zaplacené částky (převede se na další požadovaný termín)
 • odhlášení z termínu zašle uchazeč e-mailem tesarova@goaml.cz
 • omluva v kratším než uvedeném termínu bude posouzena individuálně

Propadnutí termínu testování a zaplacené částky

 • nedostavení se uchazeče na termín testování bez řádné omluvy
 • pozdní příchod uchazeče o více než 5 minut od zahájení
 • při pozdní omluvě ze zdravotních důvodů (nejpozději 2 hodiny před začátkem testování)

Zrušení termínu testování ze strany testovacího střediska

 • testovací středisko si vyhrazuje zrušení termínu testování z vážných provozních důvodů


Ceník ECDL GOAML


E-learning ECDL

Pro přípravu na složení zkoušky z modulů programu ECDL Core využijte  doporučené výukové materiály pro přípravu na ECDL testy.

Vzorové testy ECDL

 

E-learning ECDL SPŠ Úžlabina

Výukové materiály Office 365