Projekt „Technika“

Ukončení projektu

V tomto školním roce byla dne 30. 6. 2015 úspěšně ukončena realizace projektu z OPVK – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji s registračním číslem: CZ.1.07/1.1.00/44­.0004. Gymnázi­um a obchodní akademie Mariánské Lázně byla jedním z finančních partnerů projektu a spolupracuje na projektu s dalšími čtyřmi ZŠ z Mariánských Lázní a okolí a to se Základní školou Úšovice, Základní školou Jih, Základní školou Velká Hleďsebe a Základní školou a mateřskou školou Lázně Kynžvart.

V rámci tohoto projektu docházeli žáci základních škol na laboratorní cvičení z chemie, fyziky, biologie a zeměpisu. Žáci všech partnerských škol i žáci Gymnázia a obchodní akademie absolvovali tematicky zaměřené exkurze na technické a přírodovědné objekty. Pro žáky vyššího gymnázia byly připraveny i odborné přednášky. Při realizaci projektu došlo k vybavení nové učebny biologie v budově v Ruské ulici (lavice, židle, mikroskopy a jiné pomůcky), dále byla pořízena nová technická zařízení (tablety, GPS navigace, notebooky, interaktivní dataprojektory aj.) a další pomůcky pro výuku fyziky a zeměpisu. Celková částka pro naši část projektu činila 2 200 000,– Kč. Z toho bylo investováno cca. 800 000,– Kč do vybavení školy.

Při realizaci projektu se zúčastnilo aktivit téměř 900 žáků ze základních škol a 500 žáků ze střední školy.

Všem zapojeným pedagogickým pracovníkům děkujeme za velice dobrou spolupráci a součinnosti při realizování výuky a exkurzí a těšíme se na další spolupráci v rámci udržitelnosti tohoto projektu.

Mgr. Klára Tesařová a Mgr. Dušan Drexler (manažeři projektu za GOAML)

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kra­ji

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kra­ji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.1.00/44­.0004

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 (22 měsíců)

Žadatel projektu: Karlovarský kraj

Rozpočet projektu celkem: 53 089 709,89 Kč

Finanční podíl partnera projektu Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně: 2 369 237,87 Kč

Cíl projektu: Investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. V projektu je zapojeno 12 středních škol regionu, finančních partnerů projektu. Ty budou podporovat přírodovědné a technické vzdělávaní nejen na svých školách, ale i na základních školách, se kterými v rámci projektu naváží úzkou spolupráci. V projektu budou zapojené školy vybaveny moderním zařízením a budou realizovat takové aktivity, které umožní zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V projektu je naplánováno 5 klíčových aktivit, z nichž první dvě jsou zaměřeny na investiční a neinvestiční podporu zapojených škol, třetí je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce SŠ, ZŠ a sociálních partnerů. Cílem čtvrté aktivity je metodická podpora škol a pátá klíčová aktivita je zaměřena na podporu jazykové vybavenosti žáků.


Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně spolupracuje se 4 základními školami:

Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace

Základní škola Velká Hleďsebe, Pohraniční stráže 95,353 01 Velká Hleďsebe

Žáci vybraných ročníků druhého stupně ZŠ se v rámci klíčových aktivit zúčastní výuky biologie, zeměpisu, chemie a fyziky. Součástí aktivit je zároveň využívání laboratoře biologie, fyziky, chemie a pomůcek.

Žáci Gymnázia a obchodní akademie se zúčastní tematicky zaměřených exkurzí a odborných přednášek.