Projekt Podpora výuky chemie

Realizace grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvy­šování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu s názvem Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení – číslo projektu CZ.1.07/1.1.11/03­.0003 ve výši Kč 907.958,08.

Podíl ze státního rozpočtu ČR 15% – Kč 136.193,71

Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 85% – Kč 771.764,37

Termín realizace projektu: od 1. března 2011 do 30. června 2012

Manažer projektu:

Mgr. Dušan Drexler       drexler@goaml.cz

Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 proběhly na naší škole v rámci projektu Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení – číslo projektu CZ.1.07/1.1.11/03­.0003 dva kurzy DVPP, které souvisejí s realizací tohoto projektu. Jeden kurz se týkal tvorby výukových materiálů a psaní skript a učebnic, druhý kurz byl zaměřen na pojetí a formu výuky chemie v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia.

Lektorkou obou kurzů byla Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. z katedry didaktiky a učitelství chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Paní profesorka je sama autorkou několika učebnic a učitelství chemie se věnuje celý život.

Školení se zúčastnili všichni vyučující chemie na našem gymnáziu a kolegyně z Gymnázia Cheb, které je partnerem projektu. Věříme, že získané poznatky se dále využijí při přípravě materiálů, které budou vznikat do června 2012.

Aktuální informace o realizaci projektu naleznete na těchto webových stránkách školy v aktualitách prostřednictvím článků a fotografií.