Ukončení projektu Fiktivní firma jako moderní forma výuky, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03­.0004

Dne 29. června po úspěšné realizaci 3. obchodního dne byl ukončen projekt Fiktivní firma jako moderní forma výuky. Žáci 3. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea se po dobu jednoho a půl roku potýkali s nemalými úkoly a dosáhli velmi dobrých výsledků v soutěžích. Nejvyšší ocenění si odvezla fiktivní firma TISPO, s. r. o., která se díky 1. místu v soutěži o nejlepší stánek podívá na zahraniční veletrh fiktivních firem. Ředitelka fiktivní firmy Claudia Srníková spolu se svým týmem plánují zúčastnit se mezinárodního veletrhu v Bratislavě v měsíci listopadu. Výsledky práce všech 4 fiktivních firem mohli návštěvníci shlédnout při 3. obchodním dni na naší škole. Oficiální video reportáž můžete shlédnout: https://tvmarianskelazne.czechinfoline.cz/index.php?…

Celková výše finančních prostředků 812 040,– Kč byla z velké části čerpána na přímou podporu žáků – účast na veletrzích, finální tiskové provedení katalogů a propagačních materiálů FIF, vybavení notebooky, přenosným dataprojektorem a projekčním plátnem, barevnou laserovou tiskárnou a multifunkčním zařízením v celkové hodnotě 398 940,– Kč.

Během školního roku vznikla i informační brožura s názvem Fiktivní firma jako moderní forma výuky s názory žáků, materiály a reklamními spoty. Žáci se též setkávali s novými výukovými materiály v předmětech s úzkou vazbou na fiktivní firmy.

Všem pedagogům, školitelů, ekonomickému úseku a panu řediteli děkuji, že podpořili tuto realizaci projektu, aby žáci mohli své teoretické zkušenosti ověřovat v praxi.

Mgr. Klára Tesařová

Realizace grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvy­šování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu s názvem Fiktivní firma jako moderní forma výuky – číslo projektu CZ.1.07/1.1.11/03­.0004 ve výši Kč 812.040,60.

Podíl ze státního rozpočtu ČR 15% – Kč 121.806,09

Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 85% – Kč 690.234,51

Termín realizace projektu: od 1. března 2011 do 30. června 2012

Partner projektu: Partnerem projektu jsou Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. Partnera pro projekt jsme vybrali s ohledem na vysokou koncentraci hotelů v Mariánských Lázních. Spolupráce partnera je velmi důležitá. Bude se podílet na tvorbě propagačního materiálu, nabídne své prostory, zajistí žákům povinnou praxi ve 3. ročníku, seznámí je s činností jednotlivých oddělení a pobídne žáky k dalším iniciativám.

Aktuální informace o realizaci projektu naleznete na těchto webových stránkách školy v aktualitách prostřednictvím článků a fotografií.

Veletrh fiktivních firem Plzeň prosinec 2011

informace z této projektem podporované aktivity žáků naleznete v aktualitách

Besedy pro žáky ve školním roce 2010/2011 – shrnutí:

7. března 2011 – vyhledávání potenciálních zákazníků Lektorem této besedy byl pan Jaroslav Metlička a téma znělo „vyhledávání potenciálních zákazníků“. Termín konání byl sjednaný záměrně začátkem realizace projektu, jelikož žáky 3. ročníků čekal ve dnech 29. – 31. března 2011 mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Cílem této besedy tedy bylo přiblížit žákům, jakým způsobem mají oslovit své budoucí klienty u stánků na veletrzích. Tento veletrh je pro tisíce návštěvníků a cca 180 vystavovatelů. Žákům bylo potřeba podrobněji vysvětlit a případně názorně ukázat, jak jednat s lidmi, kteří procházejí „jen okolo“. Po zahájení besedy nejprve lektora zajímalo, zda si přítomní žáci dokážou představit jak vlastně vyhledávat potenciální zákazníky. Pan Metlička vybral jedno odvětví a poté z odpovědí žáků vyplynulo, že téma besedy není žákům cizí. Kde najít zákazníka, kterého chci oslovit? Jak tohoto zákazníka oslovím? Jak se připravím na jednání? Jaké materiály si připravím s sebou? Jaké je vhodné oblečení na pozici obchodního zástupce v případě osobního jednání? Musí být schůzka uzavřena při odchodu z jednání? V neposlední řadě byl žákům osvětlen i způsob oblékání, samotné vystupování během jednání. Tyto a mnoho dalších otázek položil a zároveň zodpověděl pan Metlička, kterému žáci v závěru zatleskali a poděkovali za čas strávený v naší škole. Pro žáky byla tato beseda přínosem, jelikož informace podávala osoba, která se o tuto „problematiku“ zajímá a pohybuje se na obchodním trhu. Beseda probíhala formou diskuze lektora se žáky. Žáci se mohli kdykoliv zeptat na vše, co je zajímalo.

8. června 2011 – konkurz na ředitele Lektorem této besedy byl opět pan Jaroslav Metlička a téma znělo „konkurz na ředitele“. Termín konání byl sjednaný na 8. června 2011, jelikož cílem besedy bylo připravit žáky na 2. ročník obchodního dne (28. 6. 2011), kde se konal skutečný konkurz na ředitele registrovaných fiktivních firem. Vzhledem k tomu, že se na konci školního roku předávaly fiktivní firmy jen u oboru obchodní akademie, zúčastnili se této besedy jen žáci 3.OA. Před touto besedou se žáci připravovali na téma konkurz na ředitele v hodinách písemné a elektronické komunikace. Tato příprava jim mohla již s předstihem rozšířit představu o obsahu celé besedy. V úvodní části se žáci dozvěděli obecné informace ke konání takových konkurzů ve skutečnosti. Bylo jim vysvětleno, že je několik metod, které mohou firmy použít při výběru nových zaměstnanců. Jak dokládají fotografie z besedy: žáci si sami vyzkoušeli výběrové řízení formou tzv. assessment centra. Assessment centrum je velice účinnou metodou výběru pracovníků na manažerské, obchodní a často obsazované pozice. Jeho výsledky podávají poměrně přesnou předpověď budoucího pracovního výkonu kandidáta. Jedním z úkolů našich šesti žáků bylo představit sebe v několika větách. Druhý týmový úkol spočíval ve vypracování marketingového plánu pro fitnesscentrum, které se dostalo do velké finanční krize. V posledním úkolu zůstali jen 2 možní uchazeči o funkci ředitele fiktivní firmy, kteří nabízeli panu lektorovi pronájem karavanu na období letních prázdnin. Jistě by měla vyhrát nejlepší finanční nabídka. Našim cílem ovšem bylo nacvičit si na těchto úkolech komunikaci s lidmi, umět jednat s lidmi, naučit se reagovat v určitou dobu, kdy se po vás vyžaduje nějaká činnost, která by měla někoho dalšího oslovit tak, aby si vybral právě vás do funkce ředitele. A tak za výhru nebyla považována nejlepší finanční nabídka, ale dobrý pocit z nově zjištěných informací. Zda-li byla tato beseda přínosem pro žáky, zjistí žáci až 28. června 2011, kdy se zúčastní 2. ročníku obchodního dne a budou předávat registrované fiktivní firmy Lares, s.r.o. a Skalpel, s.r.o. nižšímu ročníku oboru obchodní akademie. Už nyní ale věřím, že beseda byla pro žáky velkým přínosem.