Dny otevřených dveří 2023

Dny otevřených dveří 2023 na GOAML se opravdu vyvedly. Na naši školu se přišlo i přes nepřízeň počasí podívat, nasát předvánoční atmosféru, získat potřebné informace o studiu či přijímacích zkouškách cca 500 návštěvníků.

Všechny zájemce provedli po škole po větších či menších skupinkách vyučující či žáci naší školy. Chodbami budovy se nesla hudební produkce z dílny našich vyučujících a jejich žáků. Školní zahradu zase provoněl čerstvě upečený chléb a vánoční perníčky – právě vytažené ze zahradní chlebové pece.

Ve škole si mohli návštěvníci prohlédnout odborné učebny informatiky, chemie, biologie, fyziky, výtvarné výchovy či jazykovou laboratoř; kde byly připraveny interaktivní ukázky používaných pomůcek či pokusů, ukázky žákovských prací.

Uchazeči o studium na naší škole dále získali informace ušité na míru jejich zájmu o přijímacích zkouškách, pořádaných zahraničních a odborných exkurzích, adaptačních kurzech pro nově nastupující žáky; školních akcích jako je projektový týden pro žáky nižšího gymnázia, oborové dny s tematickou výukou pro žáky vyššího gymnázia, lyžařském výcvikovém kurzu, sportovně turistickém kurzu, volitelných či aplikačních předmětech. Zájemci o studium oboru obchodní akademie získali např. informace o konání odborných praxí, fiktivních firem, do jejichž chodu se žáci včetně účasti na veletrzích fiktivních firem zapojují.

Žáci naší školy se zapojují také do různých projektů – dobrovolnický projekt s ÚSP Pramen v Mnichově, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE podporující osobní rozvoj, Medikem na gymplu či žákovské portfolio pro podporu budoucího profesního rozvoje, Centrum talentované mládeže umožňující zájemcům studium odborného předmětu v angličtině.

Za zmínku také stojí rozvoj digitálních kompetencí ve všech předmětech včetně klubu virtuální reality. Během dne otevřených dveří si mohli návštěvníci vyzkoušet na příklad realitu v 3D brýlích, legoroboty, grafické tablety nebo 3D tisk.

Dalšími výhodami naší školy, se kterými se návštěvníci mohli seznámit, jsou možnost získání certifikátu ECDL, Europass pro absolventy, ISIC, Wi-Fi zasíťování celé školy, školní knihovna, školní bufet, dvě chill-out zóny, pergoly pro venkovní výuku ve školní zahradě, internátní ubytování pro žáky ze vzdálenějších lokalit, služby školního poradenského pracoviště včetně služeb kariérového poradce či školního psychologa.

Je toho opravdu ještě mnoho, co žákům studium na naší škole nabízí…

Pokud jste Dny otevřených dveří 2023 nestihli, můžete nás navštívit ve 3D virtuální prohlídce, případně se po 3. lednu 2024 přihlásit na námi pořádané Přijímací zkoušky nanečisto nebo Přípravný kurz matematiky pro uchazeče z 9. ročníků a při té příležitosti si prohlédnout naši školu. Více aktuálních informací naleznete na našich webových stránkách www.goaml.cz v sekci „Uchazeč“. V případě jakéhokoli dotazu se na nás neváhejte obrátit – kontakty GOAML.

Těšíme se na setkávání s Vámi,

pracovníci GOAML