Mobilní hospic na GOAML

Dne 15. září 2020 proběhla v prostorách GOAML v rámci projektu Šablony II  přednáška s besedou nazvaná Mobilní hospic a jeho fungování v našem regionu. Lektorkami byly osoby nejpovolanější,  a to sociální pracovnice Hospicu Sv. Jiří v Chebu paní Soňa Škvareninová a vrchní sestra téhož hospicu paní Renata Pelikánová.

Účastníci setkání byli nejdříve seznámeni s pojmy paliativní péče a hospic (kamenný i mobilní), dále paní lektorky vysvětlily, jak funguje hospicová péče a především mobilní hospic v našem regionu. Na konkrétních příkladech z praxe byla představena práce sociální pracovnice a vrchní sestry. Účastníci se dozvěděli, jak interdisciplinárně pracuje hospicový tým složený z různých profesí, které služby pracovníci svým klientům – jedincům i rodinám – poskytují, v kterých případech a jakým způsobem je možné služby Hospicu Sv. Jiří využít. Během setkání byly kladeny rozličné dotazy, na něž obě lektorky fundovaně, podrobně a srozumitelně  odpověděly.

Přestože setkání proběhlo v komorním složení, přednáška splnila svůj cíl a všichni zúčastnění byli s jejím průběhem i obsahem spokojeni.

Nejen našim studentům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti jsou určeny také další přednášky, jejichž realizaci GOAML v projektu Šablony II připravuje. Pokud to hygienická opatření dovolí, můžete se těšit např. na přednášku s názvem Nacistická „eutanazie“ 1939-1945 (přehled). Ústavy pro duševně choré v českých zemích v letech 1939-1945, která je naplánovaná na 3. listopadu 2020 od 16 hodin a jejímiž lektory budou Dr. Michal V. Šimůnek (historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR) a MUDr. Milan Novák (lékař Psychiatrické nemocnice Kosmonosy). Další informace najdete na webových stránkách GOAML.

Mgr. Ivana Milfaitová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *