Uchazeči o studium do 1. ročníku

 • uchazeči narození  1. 9. 2006 – 31. 8. 2007  (odpovídá uchazeči z 9. třídy UA)
 • je nutné podat na sekretariát školy (kancelář č. 107):
 • uchazeč musí úspěšně složit přijímací zkoušky
  • test z matematiky
  • pohovor z českého jazyka (prověřující znalost češtiny a schopnost komunikovat v českém jazyce)
  • test všeobecných znalostí učiva základní školy (historie, zeměpis, chemie, fyzika, biologie)
   • zadání testu bude v českém jazyce (uchazeči mohou při testu používat slovník)
 • zahájení studia: 1. 9. 2022

 


Uchazeči o studium do 2. – 4. ročníku

 • uchazeči narození před 1. 9. 2006  (odpovídá uchazeči z 10., 11., … třídy UA)
 • je nutné podat na sekretariát školy (kancelář č. 107):
  • žádost o přijetí do vyššího ročníku odkaz: verze pro tisk; dokument doc
  • doklad o předchozím vzdělávání z Ukrajiny (vysvědčení) nebo čestné prohlášení – odkaz: verze pro tisk; dokument doc
  • doklad o povolení k dočasnému pobytu (uprchlické vízum)
 • před vyhověním žádosti musí uchazeč  úspěšně absolvovat
  • pohovor z českého jazyka (prověřující znalost češtiny a schopnost komunikovat v českém jazyce)
  • uvést cizí jazyk, který se učil v rámci vzdělávání na Ukrajině