Stanovení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní termín 2019/2020:

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají ve dnech 18.5. až 22.5.2020; termín POC je stanoven na 7.5.2020 a termín maturitní písemné práce z matematiky je stanoven na 7.5.2020. Nabídka profilových zkoušek ke stažení zde

Dále ředitelka školy zveřejňuje seznam témat profilových předmětů pro jarní i podzimní část maturitních zkoušek školního roku 2019/2020. Ke stažení zde

 

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

 

Školní seznam standardizovaných jazykových zkoušek určených pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky 

Stanovení POC – 4. OA (2019/2020)

 

Stanovení podmínek konání písemné části profilové maturitní zkoušky z matematiky (2019/2020)