Slavnostní otevření školní zahrady

Páteční odpoledne 11. 6. 2021 patřilo na naší škole slavnostnímu otevření školní zahrady – zkultivovanému prostoru za školní budovou, určenému pro široké možnosti využití ze strany žáků, vyučujících i veřejnosti.

 

Plány a první představy začaly dostávat své obrysy v říjnu 2020 započetím stavebních prací „na zelené louce“, nyní získaly jasnou a konkrétní podobu.
Celý projekt je realizován v rámci výzvy Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO (NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)), spolufinancované Státním fondem životního prostředí ČR.
Počasí nám bylo nakloněno a celé odpoledne tak proběhlo v příjemné, prosluněné, uvolněné, letní atmosféře.
Celou akci zaštiťovala a moderovala ředitelka školy Mgr. Klára Tesařová, slova se postupně ujali zástupci Karlovarského kraje – radní Mgr. Jindřich Čermák a zástupce vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Stanislav Jambor; poté starosta Mariánských Lázní a absolvent naší školy Ing. Martin Kalina i místostarosta a uvolněný ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc. Autorka projektu a matka dvou našich žáků Ing. Zora Rákosová popsala zúčastněným koncept a rozmístění prvků a odbornice na ekovýchovu, hodnotitelka a poradce přírodních zahrad: Mgr. Kateřina Dvořáková doplnila princip fungování takovýchto prostor. Slova se ujal i školní koordinátor EVVO a spolutvůrce celého projektu Mgr. Lukáš Kučera. Za prvotní myšlenku využít výzvu ministerstva životního prostředí patří díky paní Mgr. Janě Čížkové a  Daniele Morávkové za Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí. Poděkování patří též paní ředitelce partnerské školy Kepler Gymnasium Weiden paní Sigrid Bloch a všem zúčastněným z řad žáků, rodičů, pedagogů i veřejnosti.
   
Otevření zahrady plynule přešlo do neformální zahradní slavnosti, vzájemného sdílení zážitků, inspirací, ukázky přípravy pečiva s odborným komentářem,  prvním pečením pletýnek, housek a rohlíčků v naší chlebové peci pod odborným vedením  paní Jany Smejkalové a pana Martina Kušníra z Koza Doma, s. r. o.. Pro mlsné jazýčky připravila paní Renata Kakašová bohatý raut, kde si každý přišel na své.
        
Naše zahrada je „fyzicky“ hotová, vytvořená, ale stále je teprve na svém začátku. Teď musí začít žít vlastním životem a teprve vzájemná spolupráce nás všech ukáže, jak se nám bude dařit tyto vybudované základní prvky dále rozvíjet a rozšiřovat.

Svědectví o smrti Jana Masaryka – pozvánka na přednášku s besedou

Vážení přátelé,

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Vás srdečně zve na setkání s badatelkou, autorkou mnoha knih a členkou PEN klubu paní Václavou Jandečkovou. Naposledy nás obeznámila s tématem Falešné hranice – akce „Kámen“ a tentokrát nám představí své nové poznatky o „záhadné“ smrti významného československého diplomata, politika a ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, který byl synem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Její přednáška s diskusí nabídne i unikátní autentické a roky utajované svědectví kriminalisty, který byl svědkem šetření v Černínském paláci 10. března 1948,  a řadu fotografií. Bude možno se seznámit s autorčinou novou knihou Svědectví o smrti Jana Masaryka. Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“.

Akce se bude konat v úterý 8. června 2021 od 16 do 18 hodin v budově Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, jak sděluje přiložená pozvánka, a to dle všech platných hygienických opatření (dodržování rozestupů, ochrana dýchacích cest).

Děkujeme za Váš zájem a budeme se na Vás těšit.

GOAML