Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2021/22

Ve středu 2.11.2022 se dostalo našim úspěšným žákům ocenění z rukou představitelů Krajského úřadu. Pan radní pro odbor školství Mgr. Jindřich Čermák a vedoucí odboru školství Mgr. Monika Havlová předali v prostorách Kláštera Teplá pamětní listy Samuelu Janochovi ze 7. A za 3. místo v celostátní soutěži Matematický klokan – kategorie Junior. Dále tříčlenný tým dívek ze 4. OA, ve složení Anna-Marie Kubíčková, Lucie Bartáková a Kristýna Samková, získal 3. místo v celostátní soutěži Zaúčtuj to!

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci.