Přednáška o nacistické „eutanazii“ v letech 1939-1945

Dne 30. listopadu 2021 proběhla v prostorách GOAML v rámci projektu Šablony II přednáška s besedou nazvaná Nacistická „eutanazie“ 1939-1945 (přehled). Ústavy pro duševně choré v českých zemích v letech 1939-1945. Jako lektoři byli pozváni Dr. Michal V. Šimůnek (historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR) a MUDr. Milan Novák (lékař Psychiatrické nemocnice Kosmonosy), kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují. Dr. Šimůnek se bohužel musel na poslední chvíli ze zdravotních důvodů z přednášky omluvit, a proto se nelehkého úkolu, totiž seznámit účastníky přednášky s tak vážným a komplikovaným tématem, zhostil MUDr. Novák sám.

Přednášející nejprve vysvětlil účastníkům přednášky pojem eutanazie, upozornil na vývoj tohoto pojmu a jeho používání (i zneužití) v historických souvislostech. Potom se posluchači dozvěděli podrobnější informace o jednotlivých akcích a dokumentech, které s touto tematikou souvisí (nucené sterilizace, dětská eutanazie, akce T4 atd.). Během přednášky byla použita prezentace s fotodokumentací.

V druhé části setkání byli přítomní seznámeni s konkrétní situací v ústavech pro duševně choré na území dnešní ČR v letech 1939-1945.

Po přednášce následovala beseda, při níž lektor zodpověděl všechny dotazy a poskytl prostor pro reflexi.

Jsme rádi, že se tato podnětná přednáška mohla navzdory nepříznivé epidemické situaci uskutečnit, a věříme, že nebyla svého druhu poslední.

Mgr. Ivana Milfaitová