Za zážitky s Oborovými dny

Pro naše žáky jsme naplánovali v prvních zářijových dnech nového školního roku dva dny exkurzí jako završení oborových dnů, které se konají napříč ročníky pro obory vyššího gymnázia a obchodní akademie. Oborové dny jsme realizovali z finančních prostředků EU jako čtvrtou klíčovou aktivitu projektu  Implementace krajského akčního plánu II. v Karlovarském kraji GOAML  a projektové dny ve škole a mimo ni z projektu Šablony II. GOAML. Exkurzím předcházely dva výukové bloky ve škole v závěru školního roku 2020/2021, během nichž se žáci intenzivně seznámili s vybraným tématem v rámci jimi preferovaného předmětu.

Deset skupinek žáků se svými pedagogy vyrazilo 6. a 7. 9. 2021 za zážitky z fyziky, chemie, geologie, biologie, dějepisu, výtvarných umění, českého jazyka a literatury nebo anglického a německého jazyka.

Chemici vyrazili již 5. 9. na druhý konec republiky – jejich cílem byla Ostrava! Navštívili areál Dolních Vítkovic včetně Bolt Tower a Velkého světa techniky. Absolvovali prohlídku města s radniční věží, Landek park s hornickým muzeem a jejich pozornosti neunikla ani Stodolní ulice.

Zájemci o cizí jazyky procestovali Karlovarský kraj jako skupina profesionálních průvodců. Cesta započala komentovanou prohlídkou Chebu, poté přejeli do Františkových Lázní a následně do Karlových Varů. Druhý den si naši žáci prohlédli Becherovku a zlatým bodem programu byla návštěva Bečova – prohlídka zámku a relikviáře sv. Maura. A když cesta po turisticky světoznámé oblasti, tak se vším všudy – nevšedním gurmánským zážitkem pro žáky byla také společná večeře v indické restauraci SAFFRON.

Žáci druhých ročníků směřovali své kroky za geologickými krásami našeho kraje, a tak vyrazili na Boží Dar, kde probádali štolu Johannes. Druhý den objevovali pod vedením manželů Tájkových zákoutí Slavkovského lesa: 1/ netopýři, kontrola budek, kroužkování; 2/ Rašeliniště Krásno; 3/ Křížky a Upolínová louka pod Křížky – hadcové výchozy a na ně navázaná specifická flora.

Jedna skupina našich mladých biologů navštívila při terénní exkurzi vybraná místa CHKO Slavkovský les: SPR Vlček Křížky a kyselka v Nové vsi. Žáci měli možnost nahlédnout do problematiky ochrany životního prostředí a dozvěděli se řadu zajímavých informací z oblasti botaniky a zoologie. Druhý den následovala návštěva ZOO Plzeň s přednáškou na téma význam ZOO při ochraně organismů a etologie, kde kromě obecných informací bylo zmíněno mnoho zajímavostí ze života živočichů a rostlin.

Druhá skupina biologů vyrazila do Prahy. První odpoledne strávili žáci v ZOO a večer si zpestřili vyhlídkou na noční Prahu z Petřínské rozhledny.  Druhý den se seznámili s pracovištěm Katedry pedologie a ochrany půd ČZU, kde si mimo jiné prohlédli přístroje a laboratoře určené ke studiu půdy.

Nadšenci pro výtvarné umění se zúčastnili exkurzí zaměřených na výrobu knižní vazby. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň  se seznámili  s historií knihtisku, názvoslovím, potřebnými nástroji  a postupem práce (vysázení liter, zkušební tisk s korekturou, očištění a rozmetání textu), celou proceduru si poté sami měli možnost také prakticky vyzkoušet. Fascinující bylo technické vybavení ateliéru i odborné znalosti pana asistenta Izmaila Saida. Druhý den exkurze strávili naši žáci v útulných prostorách knihovny v Lokti, kde si prohlédli Expozici umělecké knižní vazby (knihy vázané ve dřevě, kovu, kůži, ale i džínovině, ve tvaru uměleckého objektu či hradu). V rámci workshopu  si svázali sešit s pevnými deskami zdobenými  plátnem a benzinovými/ škrobovými papíry.

Zájemci o literaturu se vydali do Prahy „Po stopách Franze Kafky“ – prošli místa, kde se Kafka narodil, kde všude žil, kam chodil na studia atd. Absolvovali komentovanou prohlídku v Muzeu Franze Kafky, obdivovali netradiční sochařské vypodobnění spisovatele a další historická zákoutí hlavního města jako výhled na Karlův most za Muzeem Franze Kafky, panorama Prahy z Riegrových sadů nebo noční panorama z rozhledny Petřín.

Do Prahy vyrazili také žáci, které oslovila fyzika a to konkrétně astronomie. První den absolvovali astronomickou procházku Prahou s odbočkou do Městské knihovny s prohlídkou Idiomu, jízdu lanovkou ke Štefánikově hvězdárně. Ve Štefánikově hvězdárně absolvovali pořad Do blízkého a vzdáleného vesmíru, pozorování Slunce a Venuše dalekohledem. Druhý den strávili prohlídkou planetária s pořadem Noční obloha.

Novodobou historii sledovali žáci, kteří si vybrali dějepis. Jejich kroky vedly do „Jáchymovského pekla“, seznámili se se zákulisím praktik fungování pracovního tábora a nahlédli do štoly. Druhý den si své první silné dojmy mohli porovnat v Památníku Vojna u Příbrami, kde navštívili tamější pracovní tábor.

Poděkování patří všem pedagogům, kteří věnovali svůj čas přípravě a realizaci těchto aktivit, čímž se nám společně podařilo připravit zajímavý a poutavý program na první zářijové školní dny. Snad se nám v letošním roce podaří vše realizovat podle původního plánu a žáci budou mít stále možnost poznat zajímavé expozice, vyslechnout neobyčejné přednášky a navštívit místa, kam by se možná sami nevydali.