Úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti

Navzdory omezením vyplývajícím z pandemické situace se i letos čtyři žáci gymnaziálního vzdělávání zúčastnili Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Obhajoby prací opět probíhaly v online prostředí. Do krajské přehlídky SOČ postoupili Barbora Bittmanová (téma práce Výtvarné vyjádření hudby) a Adam Tomi (téma práce Poruchy osobnosti), oba ze třídy 7. A. Témata jejich prací zaujala poroty příslušných soutěžních kategorií natolik, že oba dostali možnost obhájit své práce i v kole celostátním. Zde Bára obsadila 4. místo a Adam místo 11.

Oběma žákům blahopřejeme ke krásnému umístění a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Iva Svobodová, školní garant SOČ