Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům GOAML

Prostranství kolonády u Křížového pramene zaplnili v úterý 15. 6. 2021 v odpoledních hodinách letošní absolventi Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o., jejich pedagogové, příbuzní a přátelé. Všichni společně zde za doprovodu vystoupení živé hudby, za níž patří poděkování paní Miluši Niklové a jejím žákům, oslavili úspěšné zakončení několikaletého úsilí korunovaného složením „zkoušek z dospělosti“.

Vše letos probíhalo poněkud netradičně – ve venkovních prostorách, po více než roční distanční výuce, během níž žáci i pedagogové prokázali, že se své úlohy zhostili se ctí a mohou směle vykročit do další, nové etapy svého života.

Ředitelka školy Mgr. Klára Tesařová shrnula výsledky letošních maturitních zkoušek, v nichž uspělo 57 žáků z celkového počtu 65, dobrovolné části maturitní zkoušky (vzhledem k letošnímu uzpůsobení maturitních zkoušek MŠMT) vykonalo 20 žáků. Se zdravicí absolventům i všem přítomným se připojil také místostarosta a uvolněný ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc. Poté probíhalo samotné předávání maturitních vysvědčení v režii třídních učitelů Mgr. Kateřiny Pivcové – 8. A, Mgr. Dagmar Klepáčkové – 4. OA a Mgr. Dušana Drexlera – 4. C.

Kromě maturitních vysvědčení, europasů (mezinárodních dokladů o dosaženém vzdělání) obdrželi nejúspěšnější žáci školy peněžní dar z Rady rodičů. Mezi zvláště oceněné absolventy v reprezentaci školy ve vědomostních i dovednostních soutěžích či v práci pro školu patří F. D. Albl 8. A, A. S. Rákos 8. A, M. Hovězák 4. C, J. Opava 4. C, A. Faměrová 4. OA a J. Korunka 4. OA.

Naši absolventi využili této příležitosti také k ošerpování a k děkovným projevům, které jsou tak typické pro maturitní plesy, které bohužel nemohly z pandemických důvodů v letošním školním roce proběhnout.

Se školou a jejími pedagogy se absolventi rozloučili symbolickým přípitkem a studentskou hymnou Gaudeamus igitur, po níž následovalo spontánní osobní loučení žáků, rodičů a pedagogů.