Školní zahrada

Jedním z dlouhodobých záměrů Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně je úprava a kultivace pozemku za budovou školy. Cílem je, aby jej bylo možné praktičtěji využívat při běžné i projektové výuce nebo další doprovodné školní činnosti. Především díky dotaci z programu MŽP se tento záměr podařilo v roce 2020 realizovat a plocha necelých 1000 m2 byla přebudována do podoby školní zahrady s bohatým vybavením.

Na počátku plánování podoby školní zahrady bylo vyzváno několik studentů školy, aby přednesli své návrhy, jak by zahrada měla vypadat a co vše by měla studentům a pedagogům nabídnout. Tyto návrhy byly předány hlavní projektantce, paní ing. Rákosové, která celou přestavbu pozemku koordinovala a prováděla odborný dohled. V průběhu léta a podzimu došlo ve zmíněném prostoru k výstavbě dvou dřevěných přístřešků s vybavením, které lze použít například jako venkovní učebny pro široké spektrum vyučovacích předmětů. Významnými komponenty zahrady jsou dále vyvýšené záhony, kompostér, fóliovník, umělý vodní biotop, hmyzí hotel či meteorologická budka. Toto vybavení by mělo posloužit nejen ve výuce přírodovědných předmětů. Raritou zahrady je dále pec na chleba, kterou by škola ráda využívala například při různých komunitně-osvětových setkáních. Zahrada dále poskytuje bohatý prostor pro další aktivity i odpočinek, pokrytý zelení a nově vysázenými keři a stromy. Jedním ze stromů je i javor červenolistý, vysazený v Den otevřených dveří 2020 jakožto „strom výročí“ u příležitosti připomínky 100 let středního školství v Mariánských Lázních.

K předání stavby škole došlo 7.12.2020, zprovoznění školní zahrady a počátek jejího aktivního využívání je plánován na jarní měsíce roku 2021, pochopitelně s přihlédnutím k aktuální situaci. Do té doby zbývá dovybavit ji ještě například měřicími přístroji meteorologické budky, osadit záhony vhodnými rostlinami a pořídit některé zahradnické náčiní.

Naprostá většina studentů, stejně jako pedagogů s nadšením sledovala průběh realizace výstavby školní zahrady a již nyní se těší, jak zde budou společně trávit čas, určený nejen k výuce.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *