Výsledky přijímacího řízení 2017

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

VÝSLEDKY pro osmiletý obor (zveřejněno 30. 6. 2017 16:15)

GYMNÁZIUM (osmileté)


Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

VÝSLEDKY pro čtyřleté obory (zveřejněny 5. 6. 2017 16:15)

GYMNÁZIUM (čtyřleté)

OBCHODNÍ AKADEMIE


Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

VÝSLEDKY pro čtyřleté obory (zveřejněny 4. 5. 2017 8:12)

GYMNÁZIUM (čtyřleté)

OBCHODNÍ AKADEMIE

VÝSLEDKY ZVEŘEJNĚNY 3. 5. 2017 (9:51)

79–41-K/81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ)


Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

https://vpz.cermat.cz/testy/


Pro přijaté uchazeče zveřejňujeme vzory vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:

(jedná se pouze o vzor, vyplňte prosím správně aktuální školní rok a datum)

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

OBCHODNÍ AKADEMIE