Šablony končí

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2014
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(07) Červenec

K dnešnímu dni bude ukončena realizace projektu EU peníze středním školám – GOAML, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34­.0729, který byl znám pod označením Šablony.

V projektu byly zrealizovány všechny plánované aktivity v celkové hodnotě 1 510 849 Kč.

Díky projektu se odučilo celkem 128 půlených (individualizo­vaných) hodin matematiky a 128 hodin práva na obchodní akademii. Z projektu bylo financováno celkem 576 půlených hodin v cizích jazycích, a to u gymnaziálních oborů (třídy, které by se jinak nedělily).

V rámci projektu vzniklo celkem 24 sad materiálů, které byly a budou používány při výuce. Jedná se např. o materiály, které zvyšují čtenářskou gramotnost, které jsou zaměřeny na finanční gramotnost. Další sady materiálů jsou věnovány výuce cizích jazyků, výuce s pomocí IC technologií, popř. výuce vedoucí ke zvýšení odborných kompetencí žáků.

Finance projektu byly použity i na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to hlavně v oblastech finanční gramotnosti a výuky cizích jazyků.

V neposlední řadě musíme zmínit nové materiálové vybavení školy, které bylo financováno právě z prostředků tohoto projektu: 34 PC a monitorů v počítačových učebnách, 11 notebooků pro vyučující, 3 dataprojektory s ultrakrátkou projekcí, 10 prezentérů, zálohovací zařízení a SW pro správu učebny. Jedná se o zboží v celkové hodnotě cca 850 tis. Kč.

Další projekt z Operačního programu – Vzdělávání pro konkurenceschop­nost byl tedy ukončen. K dnešnímu dni získala naše škola z tohoto operačního programu řádově sedm miliónů korun. Poslední projekt – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji je ještě v realizaci, a to společně s Krajským úřadem Karlovarského kra­je.

Vložil drexler, 31. Červenec 2014 - 12:14 categories [ ]