Projekt CHEMIE

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2012
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(07) Červenec

S koncem školního roku končí i realizace projektu Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03­.0003, který byl po dobu šestnácti měsíců realizován na naší škole.

Po celý školní rok se žáci setkávali s materiály, které byly připraveny z těchto finančních prostředků. Celkem bylo použito 813 000,– Kč a prostředky byly vyčerpány z 90 %. Z této sumy šlo celkem 240 000,– Kč na vybavení laboratoře (nové pomůcky a chemikálie). Nejvýznamnějším výstupem, se kterým se žáci vyššího gymnázia budou setkávat i v následujícíh letech, jsou skripta pro výuku laboratorních cvičení na naší škole. Doufáme, že tyto prostředky byly použity smysluplně a že zvýší zájem o tento přírodní obor.

Velké poděkování patří tvůrcům materiálů za tvorbu, ekonomickému úseku za pomoc při boji s byrokracií a vedení školy za celkovou podporu.

Mgr. Dušan Drexler – projektový manažer

Vložil drexler, 28. Červen 2012 - 21:52 categories [ ]