Projekty EU - ESF

Veletrh fiktivních firem Sokolov

Dne 1. března 2012 se firmy Tispo, s. r. o., Pavel Macák, Malaqua, Skalpel, s. r. o., a Lares, s. r. o., vydaly do Sokolova na 4. regionální veletrh fiktivních firem. Už dva dny předtím přípravy vrcholily a je zcela jasné, že vše nešlo podle plánů, a proto jsme všichni byli ve stresu.

Vložil tesarova, 7. Březen 2012 - 21:09 categories [ ]

Projekty DUM a ŠVP úspěšně ukončeny

Dnes, tj. 1. března 2012, končí dva projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, které byly celé 3 roky na naší škole realizovány. Jedná se o projekt Realizace, inovace a propagace ŠVP na nižším stupni gymnázia, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0008 a o projekt Tvroba digitálních učebních materiálů a jejich databáze, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0007.

Vložil drexler, 1. Březen 2012 - 12:58 categories [ ]

Projekt Fiktivní firma

Projekt Fiktivní firma jako moderní forma výuky, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03­.0004 vysílá všechny naše fiktivní firmy (Skalpel, s.r.o., Lares, s.r.o., Tispo, s.r.o. a Pavel Macák Malaqua) na Regionální veletrh fiktivních firem do Sokolova (1. března 2012) a Mezinárodní veletrh fiktivních firem do Prahy (20. – 22. 3. 2012).

Vložil tesarova, 26. Únor 2012 - 19:17 categories [ ]

Projekt CHEMIE

V rámci porjektu Podpora výuky chemie – praktická a teoretická cvičení, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03­.0003 byly objednány a do konce února budou dodány další pomůcky a chemikálie v hodnotě 70 000,–CZK.

Vložil drexler, 22. Únor 2012 - 22:19 categories [ ]

Konference odborné veřejnosti k projektu ŠVP

Dne 20. 12. 2011 se v prostorách naší školy a v prostorách hotelu Monty koná závěrečná konference k projektu Realizace, inovace a propagace ŠVP na nižším stupni gymnázia reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0008. Tato konference je určena všem zájemcům z řad pedagogické veřejnosti a je určena k prezentaci výstupů z projektu, který končí v únoru 2012. Termín jsme zvolili s ohledem na realizaci projektového týdne 2011 s tématem Jsme to, co jíme. Jednotlivé části projektového týdne účastníci kongresu navštíví, aby viděli jednu z klíčových aktivit projektu. Program je přílohou této aktuality.

Vložil drexler, 13. Prosinec 2011 - 20:38 categories [ ]

Podpora výuky chemie - projekt OPVK

Na konci listopadu končí 9. měsíc realizace projektu Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení s reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03­.0003.

Vložil drexler, 23. Listopad 2011 - 14:20 categories [ ]

První školní rok s projektem z evropských dotací je úspěšně za námi…

Fiktivní firma jako moderní forma výuky – číslo projektu CZ.1.07/1.1.11/03­.0004

Na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně byl v březnu 2011 „odstartován“ projekt Fiktivní firma jako moderní forma výuky. Tento projekt je hrazený z prostředků EU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Projekt je zaměřen na moderní výuku fiktivních firem. Cílovou skupinou jsou žáci 3. ročníku oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Fiktivní firma je předmět, kde se žáci učí být správným obchodníkem. Mají zaregistrovanou firmu jako fiktivní. Na fiktivní úřady platí daně, zdravotní a sociální pojištění, počítají si mzdy, starají se o propagaci firmy založením svých webových stránek, vyráběním vizitek a katalogů. Během školního roku se pak prezentují na veřejnosti prostřednictvím veletrhů fiktivních firem. Každý žák má ve firmě svou funkci (ředitel, sekretářka, účetní a marketingové oddělení, apod.).

Vložil kubat, 26. Srpen 2011 - 0:02 categories [ ]

Malý kurz tvorby a úpravy digitální fotografie

V závěru června žáci tercie a kvarty v rámci výuky informatiky vytvořili a v počítačích upravili podle předložených pravidel několik digitálních fotografií. Učili se fotografie retušovat, ořezávat, dodržet správnou kompozici a tak podobně. Některé fotografie se jim velmi povedly a u některých však ještě můžeme vidět určité rezervy. Se všemi jejich výtvory se můžete seznámit v malém videu níže. Příští školní rok se budou jistě snažit dále zdokonalovat.
Materiály k tomuto kurzu vznikly v rámci projektu EU – Realizace, inovace a propagace ŠVP na nižším stupni gymnázia, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0008

Vložil kubat2, 29. Červen 2011 - 21:06 categories [ ]

Projekty EU

Během školního roku 2010/11 úspěšně pokračovaly projekty OP VK, které začaly v březnu 2009.
V projektu Realizace, inovace a propagace ŠVP na nižším stupni gymnázia, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0008 vzniklo již více než 40 materiálů z různých předmětů a 2 projektové týdny (Mariánské Lázně a Finance). S materiály pracovali všichni žáci nižšího gymnázia a materiály tvořila desítka učitelů. V projektu bylo již vyčerpáno celkem 76% plánovaných nákladů tj. 735 000 Kč. Některé aktivity probíhaly v prostorách Městského muzea, které je partnerem projektu.

V projektu Tvorba digitálních učebních materiálů a jejich databáze, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01­.0007 vzniklo celkem 55 materiálů a 5 e-learningových kurzů. S materiály pracovaly, až na výjimky, všechny třídy vyššího gymnázia a některé třídy oborů OA a EL. Na tvorbě materiálů pracuje celkem 13 pedagogů naší školy. V projektu již bylo vyčerpáno 71% nákladů tj. 880 000,–Kč. Materiály vznikají za podpory občanského sdružení metodik.cz, které je partnerem projektu.

Oba projekty směřují do finále a budou ukončeny v únoru 2012. S materiály, které vznikají za pomocí evropských dotací, se budou žáci setkávat i v následujícím školním roce.

Vložil drexler, 22. Červen 2011 - 20:42 categories [ ]

2. obchodní den

organizují žáci 3. OA Gymnázia a obchodní akademie

28. 6. 2011

v prostorách školy.


Vložil kubat2, 21. Červen 2011 - 23:35 categories [ ]